Produkty Sprawdź produkty

PermaSteel

download pdf: PermaSteel

P E R M A S T E E L
Permasteel 40 Permasteel 470 Permasteel 115 Permasteel 155
Permasteel 40
Na podlahy: 50-75mm
Permasteel 70
Na podlahy: 80-115mm
Permasteel 115
– Výška debnenia 95mm – na podlahy 105-140 mm
– Výška debnenia na montážnych pätkách 115mm – na podlahy 125-170 mm, (3 pätky na 3 m debnenia)
Permasteel 155
– Výška debnenia 135mm
– na podlahy 145-180 mm
– Výška debnenia na montážnych pätkách 155mm – na podlahy 165-200 mm, (3 pätky na 3 m debnenia)
permasteel permasteel permasteel
MONTÁŽ
Na montáž debnenia Permasteel 40 a Premastel 70 nie je potrebné dodatočné príslušenstvo.
Montáž debnenia Permasteel 115 a 155 môže byť vykonaná pomocou montážnych pätíc na to určených:
montaz_01 montaz_02 montaz_03
alebo ihlových svoriek a tyčí.
Debnenie môže byť osadené aj na tyčiach zapúšťaných do pôdy, ukotvených k debneniu pomocou ihlových svoriek.
montaz_04