Produkty Sprawdź produkty

Posypki FORTEMIX

 fortemix_logo  F o r t e d u r     –      p o s y p k i      u t w a r d z a j ą c e       imagegen


RODZAJE POSYPEK I ICH PARAMETRY TECHNICZNE

TYP
1010 1020 1025 1030 1040
WYPEŁNIACZ
66,4 % kruszywa kwarcowe 55,4 % tlenki spiekane 27,7 % tlenki spiekane
27,7% cząstki metaliczne
56,5 % cząstki metaliczne 30 % węglik krzemu
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
po 28 dniach
min. 65 N/mm2 min. 70 N/mm2 min. 80 N/mm2 min. 80 N/mm2 min. 80 N/mm2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE
po 28 dniach
min. 7 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
wg Bohmego po 28 dniach
5 cm3/50cm2 2 cm3/50cm2 1,5 cm3/50 cm2 1 cm3/50cm2 1 cm3/50cm2
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  BCA
po 28 dniach
50 μm 35 μm 25 μm 20 μm 20 μm
ZUŻYCIE 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2
DEKLAROWANE DANE
(OZNACZENIE wg EN 13813)
CT-C60-F7-A6 CT-C70-F10-A3 CT-C80-F10-A3 CT-C80-F10-A3 CT-C80-F10-A3
PAKOWANIE 25 kg worki z PE warstwą  , palety 1050 kg (42 worki)
MAGAZYNOWANIE 12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętych i nienaruszonych opakowaniach
KOLORY wg palety kolorów FORTEMIX (naturalny szary, ciemnozielony, ciemnoszary, niebieski, czerwony, jasnoszary, pomarańczowy, żółty, brązowy, inne kolory na zapytanie)


SPOSÓB NAKŁADANIA
Posypki Fortedur: 1010, 1020, 1025, 1030 oraz 1040 nakłada się na świeży, lekko związany beton zwykle dwuetapowo – nie przekraczając przy tym minimalnej ani maksymalnej ilości 3-6 kg/m2  (tj. jeden 25kg worek należy rozsypywać na 4-8 m2). Przed aplikacją należy usunąć z powierzchni betonu zalegające kałuże wody lecz nie należy dopuszczać do nadmiernego wysuszenia powierzchni, należy sprawdzić czy na powierzchni betonu nie występują żadne wgłębienia czy plamy.  Konieczne jest sprawdzenie czy beton jest dostatecznie związany by utrzymać na powierzchni ciężar dorosłego człowieka  – odcisk ręki powinien pozostawić na betonie ślad głębokości 3-5mm. Następnie należy wstępnie zatrzeć powierzchnię betonu.
Kolejnym krokiem jest równomierne rozsypanie posypki na jej powierzchni i zacieranie powierzchni za pomocą zacieraczek mechanicznych wyposażonych w łopatki kombinowane i finalne – zapewnia to wysoki stopień mechanicznego wykończenia powierzchni. Proces zacierania należy przeprowadzać wielokrotnie zależnie od przebiegu procesu wiązania betonu i posypki.
Bezpośrednio po zatarciu na utwardzoną powierzchnię należy rozpylić impregnat pielęgnacyjno – utwardzający Fortecoat 1425 lub  Fortecoat 1426, który podwyższa stopień jej utwardzenia, zapobiega zbyt wczesnemu wysychaniu warstwy powierzchniowej oraz obniża jej chłonność i minimalizuje zapylenie.

fortemix_logo  F o r t e  c o a t    –  impregnaty systemowe do posypek Fortedur


PARAMETRY TECHNICZNE                                                                                                SPOSÓB APLIKACJI:

TYP 1425 1426 Fortecoat 1425 jak i Fortecoat 1426 można nanosić na świeżą, betonową powierzchnię od razu po jej wygładzeniu, jak również na starą nie pielęgnowaną nawierzchnię betonową. Podłoże przed aplikacją musi być wolne od zabrudzeń i zalegającej wody. Typowa aplikacja impregnatów pielęgnacyjno utwardzających Fortecoat 1425 i Fortecoat 1426 to aplikacja na betonowe posadzki utwardzone powierzchniowo warstwami Fortecoat Wet lub suchymi posypkami Fortedur. Preparat aplikuje się za pomocą rozpylacza lub wałka. Do wałkowania przystępuje się tylko wówczas, gdy jesteśmy pewni, że taka aplikacja nie wpłynie negatywnie na jakość powierzchni i nie będą pojawiały się przesuszone miejsca.
NA BAZIE: rozpuszczalnika wody
POSTAĆ płyn płyn
GĘSTOŚĆ 0,9 -0,95 kg/l 1,05 kg/l
ZUŻYCIE 0,1 – 0,15 l/m2 0,1- 0,15 l/m2
WYDAJNOŚĆ 6,7 – 10 m2/l 6,7 -10 m2/l
OPAKOWANIE metalowe kanistry 20 litrowe,
paleta: 45 kanistrów
lub beczki 200 litrów
plastikowe kanistry 20 litrowe,
paleta 30 kanistrów
lub beczki 200 litrów
MAGAZYNOWANIE 12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętach i nienaruszonych opakowaniach

Całkowitą powierzchnię pracy trzeba podzielić na pojedyncze części, aby kontrolować ilość zużywanego preparatu. Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426 nanosimy w cienkiej warstwie, przy czym jedna warstwa wystarcza zazwyczaj do zapewnienia minimalnego pylenia i nadaje posadzce połysk. W nadmiernie suchych warunkach, w warunkach silnych przeciągów lub w przypadku wysokich temperatur natychmiast po wyschnięciu nałożonej warstwy impregnatu Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426 należy posadzkę przykryć tkaniną lub PE folią aby chronić ją przed wiatrem i wysychaniem. W przypadku naprawdę wysokich temperatur trzeba Fortecoat 1425 i Fortecoat 1426 przechowywać w chłodnym miejscu. Ze względu na niebywałe zdolności penetracyjne impregnatów Fortecoat 1425 i Fortecoat 1426 znacznie większej głębokości w porównaniu z innymi preparatami o podobnych właściwościach i zastosowaniu – co jest ich ogromną zaletą powierzchnia zostaje utwardzona.


KOLORY:

kolory_FORTEDUR