Produkty Sprawdź produkty

Profile do napraw dylatacji


Betonowe krawędzie przy szczelinach dylatacyjnych na skutek intensywnego ruchu pojazdów często zostają uszkodzone mechanicznie. Kiedy raz pojawi się problem ze zniszczoną dylatacją zaczyna się nieodwracalny ciąg zniszczeń dylatacji i posadzki wzdłuż dylatacji, rosnących w zastraszającym tempie, które stają się większe, większe i większe a tego procesu nie da się już w żaden sposób powstrzymać. Jeśli uszkodzone krawędzie betonu nie zostaną naprawione to uszkodzenia będą się pogłębiały i poszerzały co w rezultacie uniemożliwi eksploatację posadzki lub doprowadzić do uszkodzeń przejeżdżających przez nie pojazdów. Wypełnienie szczelin masami naprawczymi jest rozwiązaniem krótkoterminowym w przypadku posadzek narażonych na ruch pojazdów i problem będzie z czasem powracał. To zamknięte koło zniszczeń możan zatrzymać jedynie poprzez trwałą naprawę, która zneutralizuje przyczynę powstawania tych zniszczeń.

PROFILE DO NAPRAWY ZNISZCZONYCH DYLATACJI
Zastosowanie dylatacji sinusoidalnej HC-Delta SINUS do napraw dylatacji >>
Dylatacja sinusoidalna HC Delta-SINUS
Zastosowanie sinusoidalnych profili do napraw dylatacji >>
SINUSOIDALNY PROFIL