Produkty Sprawdź produkty

Sznury dylatacyjne DMV+ termCORD do mas zalewowych na gorąco

 

sznur dylatacyjny DMV MAXROD+ do mas zalewowych na gorąco

DMV+ termCORD to okrągłe profile produkowane z pianki polietylenowej o strukturze zamkniętych komórek,
zaprojektowane specjalnie do wypełniania spoin ze spoiwami nakładanymi na gorąco. Zapewniają one właściwe rozprowadzenie spoiwa oraz kontrolę głębokości spoiny i zapobiegają przywieraniu spoiwa po spodniej stronie spoiny.

Zalety produktu:

  • Pozwala unikać sklejania trójstronnego

  • Opracowany specjalnie do stosowania ze spoiwami nakładanymi na gorąco

  • Umożliwia poprawne, klepsydrowe rozłożenie spoiwa

  • Odporny na gięcie i ściskanie, elastyczny

  • Biały, zapewnia lepszą widoczność podczas prac wykonywanych nocą

Cechy produktu:

– Pianka PE o strukturze zamkniętych komórek

– Gęstość od 22 kg/m3 do 35 kg/m3

– Absorpcja wody <1 % zgodnie z normą ISO 62

– Możliwość stosowania w temperaturach od – 40 °C, krótkotrwale do 200 °C 

Dostępne średnice i ich nawoje:

średnica sznura zalecana szerokość szczeliny Długość mb/karton
10 mm 6 – 8 mm 1700 m
13 mm 8 – 10 mm 1100 m
15 mm 10 – 12 mm 780 m
19 mm 12 – 15 mm 500 m
22 mm 15 – 18 mm 360 m
25 mm 18 – 20 mm 280 m
32 mm 20 – 25 mm 190 m

Dobór rozmiaru jest niezwykle istotny dla prawidłowego ustalenia głębokości wypełnienia. Rozmiar profilu
dylatacyjnego musi być o ok. 25 – 30 % większy by ciasno wypełniać lukę oraz chronić przed przywieraniem
spoiwa do strony spodniej.
Profil powinien być osadzony za pomocą dedykowanego narzędzia, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń
podczas instalacji.
Przed wprowadzeniem profilu należy oczyścić miejsce jego aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta spoiwa i
środka gruntującego.
Spoiwa do stosowania na zimno nie można nakładać, jeżeli na powierzchni lub w spoinie widoczne są ślady
wilgoci.
Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Zastosowania:

  • Budowa dróg i autostrad

  • Drogi kołowania na lotniskach

  • Prefabrykowane elementy betonowe

  • Budowa mostów i parkingów