Produkty Sprawdź produkty

Włókna Polipropylenowe

Włókna polipropylenowe stanowią MIKROZBROJENIE betonów i zapraw, mogą znacząco zredukować ryzyko wystąpienia spękań spowodowanych wczesnym skurczem – przeciwdziałają powstawaniu mikropęknięć.

Włókna składają się w 100% z polipropylenu i są powleczone specjalną powłoką, która nie tylko poprawia ich urabialność i gwarantuje równomierne wymieszanie składników w cementowej masie ale również poprawia siłę wiązania pomiędzy włóknami a utwardzoną osnową betonową .

Eliminacja rys skurczowych w obrębie całej masy betonowej oraz na jego powierzchni poprawia jego szczelność i chroni zbrojenie betonu przed korozją.

Poprzez adhezję wody do powierzchni włókien, proces schnięcia zostaje opóźniony a wytrzymałość betonu wzrasta szybciej niż naprężenia wywołane skurczem. Równomiernie rozprowadzone w całej masie betonu ograniczają sekrecję jego składników, ograniczają opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchnię betonu.

Ponadto obecność włókien znacząco wpływa na zachowanie składników betonu podczas pożaru. Włókna charakteryzują się niską temperaturą topnienia co w przypadku pożaru powoduje powstanie pewnej objętości porów. Dlatego też w przypadku pożaru fizycznie związana woda ma dostatecznie dużo miejsca do wydostania się (odparowania).

 

 

Włókna polipropylenowe fibrylowane typu PF są wytłaczane z folii i używane głównie przy wykonywaniu jastrychów. >> pdf

 włókna-polipropylenowe polipropyleny-fibrylowane włókna-polipropylenowe polipropyleny-fibrylowane

Nazwa Długość
(mm) 
Średnica
(μm) 
Przekrój
poprzeczny
Kształt Ciężar właściwy
(t/m3)
Wytrzymałość
na rozciąganie
(N/mm2) 
Pakowowanie
 PF 18/50 18 ± 10% 50 ± 10% prostokątny ksztalt03 0,91 300 ± 15% karton: 14 op. x 0,91 kg

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH >>   pdf_button

DODAWANIE, ROZKŁADANIE

Mogą być dodawane do wszystkich typowych mieszarek betonu, betonowozów, mikrokretów.

Włókna najlepiej dodawać podczas przygotowywania mieszanki betonowej po kruszywie lecz przed cementem, wodą i innymi dodatkami i domieszkami.

Włókna mogą być jednak dodawane również na placu budowy  bezpośrednio do gotowej mieszanki lecz należy wówczas zapewnić odpowiedni czas mieszania aby uzyskać równomierną dystrybucję włókien w betonowej osnowie – co najmniej 1min/m3 betonu czy zaprawy.

Beton z włóknami polipropylenowymi może być rozkładany tak samo jak bez dodatku włókien czyli bezpośrednio z mieszarki czy betonowozu za pomocą pompy lub wiadrami.

 

DOZOWANIE

Wymagana minimalna ilość 0,91kg włókien musi być przestrzegana!

 

ZALETY:

– ograniczenie spękań skurczowych i siatki spękań powierzchni betonu
– eliminacja konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych
– poprawa właściwości betonu w tym podwyższenie wytrzymałości
– wzrost odporności na uderzenia oraz na ścieranie
– wzrost wodoszczelności (redukcja nasiąkliwości) i mrozoodporności
– wzrost ogniotrwałości, brak odprysków
– brak zbijania się włókien
– redukcja sedymentacji i segregacji składników betonu

– wzrost trwałości betonu
– eliminacja korozji zbrojenia stalowego