Produkty Sprawdź produkty

Jastrychy FORTEMIX

  F o r t e d u r   W e t                                        imagegen


TYPES OF DRY SHAKES AND THEIR TECHNICAL PARAMETERS

TYP
1011 1021 1026 1031 1041
FILLER 66,4 % quartz aggregates 55,4 % sintered oxides 27,7 % 27,7 % sintered oxides
27,7%
iron aggregates
56,5 % iron aggregates 30 % silicon carbide
COMPRESIVE STRENGTH
po 28 dniach
min. 65 N/mm2 min. 70 N/mm2 min. 80 N/mm2 min. 80 N/mm2 min. 80 N/mm2
FLEXURAL STRENGTH
po 28 dniach
min. 7 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2
ABRASION RESISTANCE
wg Bohmego po 28 dniach
5 cm3/50cm2 2 cm3/50cm2 1,5 cm3/50 cm2 1 cm3/50cm2 1 cm3/50cm2
ABRASION RESISTANCE  BCA
po 28 dniach
50 μm 35 μm 25 μm 20 μm 20 μm
CONSUMPTION 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2
DECLARE DATA
(Mark in accordance with wg EN 13813)
CT-C60-F7-A6 CT-C70-F10-A6 CT-C80-F10-A3 CT-C80-F10-A3 CT-C80-F10-A3
PACKING 25 kg bags with PE layer , 1050 kg pallets (42 bags)
STORAGE (shelf life)
12 months from manufacturing date, storage in closed not damaged packaging’s
DATA SHEET
pdf_icon
SAFETY DATA SHEET
on request
COLORS
in accordance with FORTEMIX color palette (natural grey, dark-green, dark-grey, blue, red, light-grey, orange, yellow, brown, other colors on request)

APPLICATION ON FRESH CONCRETE  (WET ON WET)
Fortedur Wet: 1011,1021,1026, 1031 and 1041 dry-shakes should be applied onto freshly laid concrete. Before application remove from concret surface puddle of water but do not permit to excessivesurface drying, make sure that surface is free from indentations and spots. Very important is to make sure concrete is enough hardened to support on the surface weight of an adult person – hand should left 3-5mm handprint. Przed przystąpieniem do aplikacji jastrychu należy powierzchnię betonu wstępnie zatrzeć przy użyciu zacieraczek mechanicznych z talerzami. Suchą mieszankę Fortedur Wet należy wymieszać z wodą (tj. 3 – 3,5 litra wody na worek posypki) w betoniarce lub innej mieszarce do betonu i nakładać na powierzchnię płyty betonowej w odpowiedniej ilości zależnej od grubości warstwy (np. z 25 kg posypki można wykonać 2,0 m2 7mm warstwy jastrychu) i rozprowadzać za pomocą listew wyrównujących. Po aplikacji materiału powierzchnia jest mechanicznie zacierana zacieraczkami mechanicznymi z łopatkami combo i łopatkami wykańczającymi, które zapewniają wysoki stopień mechanicznego wykończenia powierzchni. Proces zacierania przy zwiększającym się skosie łopatek zacieraczki jest wielokrotnie powtarzany w zależności od przebiegu procesu wiązania betonu i posypki. Bezpośrednio po zatarciu na utwardzoną powierzchnię należy rozpylić impregnat pielęgnująco – utwardzający Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426, który zapobiega zbyt wczesnemu wysychaniu warstwy powierzchniowej posadzki, podwyższa stopień jej utwardzenia, obniży jej chłonność oraz minimalizuje pylenie.

APPLICATION (WET TO DRY)
Przed aplikacją trzeba usunąć z podkładu betonowego luźne elementy i zanieczyszczenia, a w przypadku gładkiej powierzchni lub miejscowych nierówności należy powierzchnię uszorstnić i wyrównać (za pomocą frezowania, szlifowania). Przygotowany w ten sposób podkład trzeba dokładnie zwilżyć wodą. Zwilżanie rozpoczynamy na min. 18 godzin przed aplikacją jastrychu. Nasiąknięcie podkładu betonowego wodą musi być stale utrzymywane, również podczas nakładania mostka szczepnego. Należy bezwzględnie unikać tworzenia się kałuż oraz wyschniętych miejsc. Na wilgotny podkład betonowy nakłada się równomiernie za pomocą szczotek lub mioteł z grubym włosem mostek szczepny Fortedur 1091 w formie zaprawy przygotowanej zgodnie z instrukcją w jego karcie technicznej.Następnie suchą mieszankę Fortedur Wet należy wymieszać z wodą (tj. 3 – 3,5 litra wody na worek posypki) w betoniarce lub innej mieszarce do betonu i nakładać na mokry mostek szczepny w odpowiedniej ilości zależnej od grubości warstwy (np. z 25 kg posypki można wykonać 2,0 m2 7mm warstwy jastrychu) i rozprowadzać za pomocą listew wyrównujących. Na etapie nakładania mostka szczepnego jak i jastrychu należy unikać przedwczesnego wysychania materiałów spowodowanego powstawaniem lekkich czy miejscowych przeciągów oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Po aplikacji materiału powierzchnia jest mechanicznie zacierana zacieraczkami mechanicznymi z łopatkami combo i łopatkami wykańczającymi, które zapewniają wysoki stopień mechanicznego wykończenia powierzchni. Proces zacierania przy zwiększającym się skosie łopatek zacieraczki jest wielokrotnie powtarzany w zależności od przebiegu procesu wiązania betonu i posypki.
Bezpośrednio po zatarciu na utwardzoną powierzchnię należy rozpylić impregnat pielęgnacyjno – utwardzający Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426, który zapobiega zbyt wczesnemu wysychaniu warstwy powierzchniowej posadzki, podwyższa stopień jej utwardzenia, obniży jej chłonność oraz minimalizuje pylenie.

 

F o r t e d u r    1 0 9 1  –  b o n d i n g   a g e n t   imagegen


TECHNICAL PARAMETER                                                                                          PREPARATION:

USEFULNESS TIME REDY MIXED MORTAR AT 20oC i RELATIVE HUMIDITY 55% (POT LIFE)
max. 15 min. Mostek szczepny w postacji suchej mieszanki należy zmieszać z wodą w stosunku: 5,5-6l wody na worek Fortedur 1091. Mieszanie przepowadza się w betoniarce o mieszaniu mymuszonym lub innej mieszarce wolnoobrotowej, dodając stopniowo suchą mieszankę do wody. Mieszanie musi trwać co najmniej 4 minuty, powstała plastyczna masa nie może zawierać żadnych grudek. Przygotowaną w ten sposób zaprawę rozprowadzamy na wilgotny lecz pozbawiony zalegających kaluż wody (matowy) pokład betonowy. Aplikacja zaprawy przeprowadzana jest równomiernie za pomocą szczotek lub mioteł z grubym włosem. Przed aplikacją jak i w jej trakcie nie można dopuścić do wyschnięcia warstwy mostka sczepnego.
Na mokry mostek szczepny nakłada się jedną z posypek Fortedur Wet w formie zaprawy – po wcześniejszym zmieszaniu suchej mieszanki z wodą.
APPLAYING LAYER THICKNESS max. 2,0 mm
MAXIMUM GRANULATION
max. 2,0 mm
CONSUMPTION
2,0 – 2,5 kg/m2
WATER QUANTITY ON ONE BAG
5,5 – 6,0 l
COLOR
brick-red
COMPRESIVE STRENGTH
po 28 dniach
min. 40 N/mm2
FLEXURAL STRENGTH
po 28 dniach
min. 7 N/mm2
Mark in accordance with EN 13813 CT-C40-F7
PACKING
25 kg bags with PE layer , 1050 kg pallets (42 bags)
STORAGE (shelf life)
12 months from manufacturing date, storage in closed not damaged packaging’s DATA SHEET: pdf_icon

 

F o r t e c o a t   –   i m p r e g n a t   ( c u r i n g )


TECHNICAL PARAMETER                                                                                                 APPLICATION:

TYPE 1425 1426 Fortecoat 1425 jak i Fortecoat 1426 można nanosić na świeżą, betonową powierzchnię od razu po jej wygładzeniu, jak również na starą nie pielęgnowaną nawierzchnię betonową. Podłoże przed aplikacją musi być wolne od zabrudzeń i zalegającej wody. Typowa aplikacja impregnatów pielęgnacyjno utwardzających Fortecoat 1425 i Fortecoat 1426 to aplikacja na betonowe posadzki utwardzone powierzchniowo warstwami Fortecoat Wet lub suchymi posypkami Fortedur. Preparat aplikuje się za pomocą rozpylacza lub wałka. Do wałkowania przystępuje się tylko wówczas, gdy jesteśmy pewni, że taka aplikacja nie wpłynie negatywnie na jakość powierzchni i nie będą pojawiały się przesuszone miejsca.
BASE ON: solvent water
FORM liquid liquid
DENSITY 0,9 -0,95 kg/l 1,05 kg/l
CONSUMPTION 0,1 – 0,15 l/m2 0,1- 0,15 l/m2
EFFICIENCY 6,7 – 10 m2/l 6,7 -10 m2/l
PACKING 20 l cans
STORAGE (shelf life) 12 months from manufacturing date, storage in closed not damaged packaging’s
DATA SHEET
pdf_icon

Całkowitą powierzchnię pracy trzeba podzielić na pojedyncze części, aby kontrolować ilość zużywanego preparatu. Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426 nanosimy w cienkiej warstwie, przy czym jedna warstwa wystarcza zazwyczaj do zapewnienia minimalnego pylenia i nadaje posadzce połysk. W nadmiernie suchych warunkach, w warunkach silnych przeciągów lub w przypadku wysokich temperatur natychmiast po wyschnięciu nałożonej warstwy impregnatu Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426 należy posadzkę przykryć tkaniną lub PE folią aby chronić ją przed wiatrem i wysychaniem. W przypadku naprawdę wysokich temperatur trzeba Fortecoat 1425 i Fortecoat 1426 przechowywać w chłodnym miejscu. Ze względu na niebywałe zdolności penetracyjne impregnatów Fortecoat 1425 i Fortecoat 1426 znacznie większej głębokości w porównaniu z innymi preparatami o podobnych właściwościach i zastosowaniu – co jest ich ogromną zaletą

Fortedur 1091