Produkty Sprawdź produkty

PU 40 polyurethane joint sealant

 

alt PU 40 is one-component, high modulus flexible sealant which cures under influence of moisture. PU 40 is characterized by very good adheres to most typical surfaces used in building (steel, aluminum, stainless steel, PCV foil, wood, lacquered metal sheet, polyester, glass, PCV etc.), strong mechanical resistance, high modulus, printability after curing, once cured is durable and weather resistant, excellent resistance to weathering, vibration, moisture, ozone, rain, snow, temperature extremes, airborne pollutants, many cleaning detergents and many solvents.  PU 40 is use to sealing joint and gaps in construction, in concrete floors with foot or wheel traffic. Suitable for all weather conditions and extended contact with water. Sealant can be applied with manual or pneumatic gun.

Ideal ratio: WIDTD : DEPTH:
– joints narrower then 10mm: 1:1
– joints wider then 10mm: 2:1
For deep gaps it is neccesarry to use closed cell PE Backer Rod.

cure mechanism
cures under influence of moisture
curing rate
3,5mm / 24h (w temp.23oC i wilgotności względnej 50%)
skin-forming time
ok. 40min (w temp. 23oC i wilgotności względnej 50%)
hardness, Shore A (DIN 53505) 40
tensile strength [N/mm2] 1,6
elongation by break (DIN 53504) >300%
bulk density at temp. 23oC
1,42g/cm3
movement accommodation 12,5%
elastic recovery
70%
zalecana temperatura przechowywania +5oC do +28oC
application temperature +5oC do +35oC
temperature resistance -40oC do +80oC
available colours white, black, grey
packaging
foil 600ml, 20pieces in carton
30 cartons on euro pallet (600 pieces)
PU 40 jest wysokomodułowym, elastycznym jednoskładnikowym kitem konstrukcyjnym twardniejącym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością  do wszystkich typowych powierzchni stosowanych w budownictwie  (stal, aluminium, blacha nierdzewna, beton, folia PCV, drewno, blacha lakierowana, poliester, szkło, PCV itp.), trwałą elastycznością po utwardzeniu, wysoką wytrzymałością, malowalnością, odpornością na warunki atmosferyczne, wilgoć, drgania, liczne środki czyszczące i rozpuszczalniki.  PU 40 służy m.in. do uszczelniania dylatacji i szczelin roboczych w budownictwie przemysłowym, w płytach betonowych obciążonych ruchem pieszym i kołowym. Kit może być stosowany w każdym klimacie w warunkach stałego kontaktu w wodą. Dylatacje cięte i  konstrukcyjne można wypełniać przy użyciu PU 40 zarówno za pomocą ręcznego, jak i pneumatycznego wyciskacza.

Before PU 40 usage please use PU PRIMER ground.

PU Primer
PU Primer jest utwardzającym się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu primerem rekomendowanym do gruntowania podłoży porowatych przed zastosowaniem wypełniacza PU 40. Primer wzmacnia przyczepność uszczelniacza poliuretanowego PU 40 do powierzchni, również do powierzchni porowatych, wilgotnych, chłonnych, mało zwartych czy kruchych, takich jak beton, cement, drewno itp. PU Primer wiąże pozostały na powierzchni kurz.

Cienką warstwę PU Primera należy nakładać przy pomocy suchego, czystego pędzelka lub szczoteczki na powierzchnię, na którą aplikowany będzie wypełniacz dylatacji PU 40, pozostawiając go do wyschnięcia. W przypadku materiałów bardzo porowatych PU Primer powinien być aplikowany dwukrotnie. PU Primer jest rekomendowany do aplikacji na powierzchnie ze stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu oraz powierzchnie malowane. Uszczelniacz należy aplikować na wyschnięty primer.

zapach charakterystyczny dla rozpuszczalnika
typ lekko lepka, żółtawa ciecz
ciężar właściwy w temp. 23oC 0,970 +/-0,02
czas schnięcia 30min – 5 godz.
lepkość 800 – 1200 mPas
pakowanie metalowa butelka 1 litr, 8 sztuk w kartonie

 


Kalkulator: wylicz swoje zapotrzebowanie masy poliuretanowej PU 40 do wypełnienia dylatacjiProszę podać szerokość, głębokość i długość szczeliny.

Szerokość: [cm]
Głębokość: [cm]
Długość: [m]
Długość: [cm]
Objętość: [cm3]
Objętość [litrów] (1000cm3 to 1 litr)
Kiełbaska to 600ml czyli 0.6 litra.
Zapotrzebowanie: kiełbasek.
Potrzebujesz: kartonów (w kartonie jest 20 kiełbasek).
Podsumowanie:
Przy zamówieniu podaj wartość poniższego wyliczenia:
kartony/nów x 20 kiełbasek + 1 karton niepełny x kiełbasek.
Uwaga: Dodatkowo na 2 kartony masy poliuretanowej PU40 wymaga się użycia 1 litra PU Primer RS (1000ml).