dylatacja AlphaJoint Classic CSS marki Permaban RCR z górnymi nierdzewnymi profilami ceowymi

Dylatacja AlphaJoint Classic CSS marki Permaban jest przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, do małych, średnich i dużych obciążeń przy wylewaniu betonowych posadzek przemysłowych. Znajduje zastosowanie przy posadzkach grubości 90 - 150mm. Górne profile ceowe wykonane są ze stali nierdzewnej przez co część, która jest widzoczna po jej zabetonowaniu jest odporna na chemikalia. Doskonała do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Pełni również rolę przerwy roboczej umożliwiając przerwanie betonowania w dogodnym momencie.

Górne profile tzw. CSS wykonane są ze stali nierdzewnej (C-profiles from Stainless Steel) przez co są odporne na różne chemikalia. Eliminują ryzyko wystąpienia korozji mimo kontaktu posadzki z wilgocią lub środkami chemicznymi, oraz mogą być stosowane tam, gdzie panują rygorystyczne warunki czyszczenia. Górne nierdzewne profile nadają dylatacji estetyczny wygląd a przede wszystkim ograniczają ich zniszczenie wywołane korozją przez lata ich użytkowania. Nadają się idealnie do punktów sprzedaży detalicznej i zakładów produkcji żywności i leków, w których higiena jest najważniejsza, jak również do ochrony drzwi - na przykład przy dokach załadunkowych.

Profile AlphaJoint Classic CSS przeznaczone są głównie do betonowych posadzek bezspoinowych, gdyż pełnią również rolę przerwy roboczej jako szalunek tracony, ale mogą być również bez problemu stosowane w betonowych posadzkach ciętych.

Górne, nierdzewne profile ceownikowe szerokości 10mm, zabezpieczają krawędzie zdylatowanych płyt posadzek przed kruszeniem się, gdyż są one narażone na uderzenia kół wózków widłowych przejeżdżających przez otwarte złącze dylatacyjne.

Płytowe dyble TD zapewniają przenoszenie obciążeń między zylatowanymi płytami, umożliwiając ruch poziomy betonowy płyt, zapobiegając jednocześnie jakimkolwiek ruchom pionowym tych płyt względem siebie na złączu dylatacyjnym.

Dylatacje są dostępne z jednym z trzech rodzajów płytowych dybli przenoszących obciążenia: TD6 grubości 6 mm, TD8 grubości 8 mm lub TD10 grubości 10 mm. Dyble te są tego samego kształtu i różnią się jedynie grubością.

Górne profile "C" są złączone zrywalnymi nitami, które ulegają rozerwaniu podczas skurczu betonu, umożliwiając otwarcie się dylatacji i skompensowanie tego skurczu. Kołki kotwowe zapewniają zakotwienie stalowych elementów po każdej stronie złącza. Po rozerwaniu nitów w jednej betonowej płycie zostaje: górny profil "C" zbrojący krawędź płyty, płyta rozdzielająca i płytowy dybel. W drugiej betonowej płycie zostaje drugi górny profil "C" i osłona dybla, z której owy dybel już się wysunął na tyle na ile odsunęły się od siebie płyty kompensując skurcz betonu.

Nawet w skrajnych sytuacjach przy 30mm otwarciu złączą, płytowe dyble TD nadal przenoszą obciążenia z jednej płyty na drugą i zapobiegają klawiszowaniu płyt.

Długość jednego profilu to 3m. Profile można ciąć w dowolnym miejscu.

Do posadzek wyższych niż 150cm dostępna jest wyższa wersja tego produktu charakteryzująca się wzmocnioną płytą rozdzielającą o nazwie AlphaJoint CSS >>.

Dostępne wysokości profili AlphaJoint CSS:

NAZWAWYSOKOŚĆ DYLATACJI [mm]
WYSOKOŚĆ POSADZKI [mm]
75
7590 - 100
100100110 - 130
125125140 - 150

Do posadzek wyższych niż 150mm dostępna jest wyższa wersja tego produktu charakteryzująca się wzmocnioną płytą rozdzielającą o nazwie AlphaJoint CSS (bez "Classic") >>.

Każdy z ww. profili dostępny jest z dyblami TD przenoszącymi obciążenia. Do wyboru są trzy grubości dybli: TD6, TD8 i TD10 grubości odpowiednio 6, 8 i 10mm.