Produkty Sprawdź produkty

Dilatácie a stratené debnenie

V E L’ K É     Z A T’ A Ž E N I E
SINUS JOINTS >>
HC-Delta SINUS Slide COSINUS Slide
HC-Delta SINUS Slide COSINUS SLIDE
ALPHAJOINT (Permaban) >>
AlphaJoint Classic 4010 AlphaJoint 4010
AJ Classic 4010 schemat_AJ_4010
AlphaJoint CSS ze stali nierdzewnej >>
AlphaJoint-CSS
ECLIPSE profil ocynkowany >>
Permaban-Eclipse
BetaExpansion z pianką >>
BETAEXPANSION
BetaJoint >>
BETAJOINT
M A L É   Z A T’ A Ž E N I E
miniOMEGA >>>
miniOmega
dilatácie vo výške: 60, 80, 90 i 100mm, otvorenie spoja do 15mm
PERMASTEEL (Permaban )>>
Permasteel 40 Permasteel 70 Permasteel 115 Permasteel 155
Permasteel 40
Na podlahy: 50-75mm
Permasteel 70
Na podlahy: 80-115mm
Permasteel 115
Výška debnenia 95mm – na podlahu 105-140 mm
Výška debnenia na montážnych pätkách 115mm – na podlahu 125-170 mm, (3 pätky na 3 m debnenie)
Permasteel 155
Výška debnenia 135mm
na podlahu 145-180 mm
Výška debnenia na montážnych pätkách 155mm – na podlahu 165-200 mm, (3 pätky na 3 m debnenie)