Produkty Sprawdź produkty

BetaExpansion ocynk

 

BETAEXPANSION JOINT     KARTA TECHNICZNA pdf_icon

BetaExpansion to w standardzie ocynkowana  dylatacja tracona do zastosowań zewnętrznych jak parkingi, place manewrowe, składy materiałowe czy drogi dojazdowe. Ściśliwa pianka zamontowana między dwoma profilami rozdzielającymi grubości 2mm wykonanymi ze stali ocynkowanej, umożliwia kompensowanie skurczu betonu podczas jego schnięcia oraz rozszerzania betonu przy wahaniach temperatury.

BEJ WYSOKOŚĆ DYLATACJI  [mm] WYSOKOŚĆ POSADZKI   [mm]
130 140 – 150
150 160 – 180
175 180 – 200
200 210 -230
225 230 – 250
250 260 – 280
275 280 – 300
300 310 – 330 

Dylatacja ta charakteryzuje się 12mm ochroną krawędzi betonowych płyty po obu stronach złącza i jest dostępna z płytowymi dyblami przenoszącymi obciążenia TD6, TD8 lub TD10. Ochrona krawędzi płyt betonowych jest jednoznaczna z eliminacją zjawiska kruszenia się betonowych krawędzi wzdłuż dylatacji. Dylatacja pełni również rolę przerwy roboczej i pozwala na przerwanie betonowania w dogodnym momencie.

 

Dylatacje dostępne są z jednym z trzech rodzajów trapezowych płytowych dybli: TD6, TD8, TD10.
Płytowe dyble TD6, TD8 oraz TD10 mają takie same wymiary a różnią się jedynie grubością. Płytowe dyble TD6 są grubości 6mm, TD8 grubości 8mm natomiast dyble TD10 są grubości 10mm.
BetaExpansion Beta Expansion

ZDJĘCIA:

Beta1 Beta2 Beta3

 

BetaTop_galV_1 BetaTop_galV_2 BetaTop_galV_3 BetaTop_galV_4
Optional Diamond Dowel (DD6) plate