Produkty Sprawdź produkty

miniOMEGA

Dilatácia miniOMEGA

mini omega aanzicht - 2 otvorenie dilatácie:
do 15mm

mini omega aanzicht - 3a
výšky profilov:
– 60mm
– 80mm
– 90mm
– 100mm
mini-omega aanzicht - 1

Spoj miniOMEGA sa skladá z dvoch navzájom spojených profilov omega. Počas zmrašťovania betónu sa obe profily od seba navzájom vzďaľujú a tým sa otvára dilatácia. Bočný ohyb dilatácie zabraňuje vzájomnému presúvaniu zvislých profilov. MiniOMEGA môže byť vyrobená z obyčajnej ocele, pozinkovanej ocele, nerezovej ocele alebo hliníka.

mini omega mini omega
mini omega

Fotky:

miniOmega miniOmega miniOmega

 

RODZAJE
miniOMEGA 60
výška: 60mm;
dva druhy: z ocele s hrúbkou 2 mm (2x2mm) = miniOMEGA 60/2 alebo z ocele s hrúbkou 3 mm
(2x3mm) = miniOMEGA 60/3
60_2

miniOMEGA 60/2

60_3
                                                                      miniOMEGA 60/3
hmotnosť: 3,25 kg/m., dĺžka: 1,994 m DWG: dwg_icon pdf_icon hmotnosť: 4,65 kg/m., dĺžka: 1,994 m DWG: dwg_icon pdf_icon
miniOMEGA 80
výška: 80mm;
dva druhy: z ocele s hrúbkou 2 mm (2x2mm) = miniOMEGA 80/2 alebo z ocele s hrúbkou 3 mm (2x3mm) = miniOMEGA 80/3
80_2
                                                                    miniOMEGA 80/2
80_3
                                                                    miniOMEGA 80/3
hmotnosť: 4,10 kg/m., dĺžka: 1,994 m DWG: dwg_icon pdf_icon hmotnosť: 5,90 kg/m., dĺžka: 1,994 m DWG: dwg_icon pdf_icon
miniOMEGA 90
výška
: 90mm;
dva druhy: z ocele s hrúbkou 2 mm (2x2mm) = miniOMEGA 90/2 alebo z ocele s hrúbkou 3 mm (2x3mm) = miniOMEGA 90/3
90_2
                                                                  miniOMEGA 90/2
90_3
                                                                 miniOMEGA 90/3
hmotnosť: 4,33 kg/m., długość: 1,994 m DWG: dwg_icon pdf_icon hmotnosť: 6,35 kg/m., długość: 1,994 m DWG: dwg_icon pdf_icon
miniOMEGA 100
výška: 100mm;
dva druhy: z ocele s hrúbkou 2 mm (2x2mm) = miniOMEGA 100/2 alebo z ocele s hrúbkou 3 mm (2x3mm) = miniOMEGA 100/3
100_2
                                                              miniOMEGA 100/2
100_3                                                                      miniOMEGA 100/3
hmotnosť: 4,65 kg/m., dĺžka: 1,994 m DWG: dwg_icon pdf_icon hmotnosť: 6,70 kg/m., dĺžka: 1,994 m DWG: dwg_icon pdf_icon