Produkty Sprawdź produkty

FORTEMIX

 

 fortemix_logo  F o r t d u r   W e t                                      imagegen


DRUHY POSYPOV A ICH TECHNICKÉ PARAMETRE

TYP
1011 1021 1026 1031 1041
PLNIVO
66,4 % kremičité kamenivo 55,4 % sintrované oxidy 27,7 % sintrované oxidy
27,7% kovové častice
56,5 % kovové častice 30 % karbid kremíka
PEVNOST‘ V TLAKU
po 28 dniach
min. 65 N/mm2 min. 70 N/mm2 min. 80 N/mm2 min. 80 N/mm2 min. 80 N/mm2
PEVNOST‘ V OHYBE 
po 28 dniach
min. 7 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2
ODOLNOST‘ PROTI ODERU PODL’A
BOHMA po 28 dňoch
5 cm3/50cm2 2 cm3/50cm2 1,5 cm3/50 cm2 1 cm3/50cm2 1 cm3/50cm2
ODOLNOST‘ PROTI ODERU PODL’A BCA po 28 dňoch 50 μm 35 μm 25 μm 20 μm 20 μm
SPOTREBA 1,8 kg/mm/m2 1,8 kg/mm/m2 1,8 kg/mm/m2 1,8 kg/mm/m2 1,8 kg/mm/m2
VYHLASOVANÉ ÚDAJE
(OZNACZENIE wg EN 13813)
CT-C60-F7-A6 CT-C70-F10-A6 CT-C80-F10-A3 CT-C80-F10-A3 CT-C80-F10-A3
BALENIE 25 kg worki z PE warstwą, palety 1050 kg (42 worki)    
SKLADOVANIE 12 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých a neporušených obaloch
TECHNICKÝ LIST pdf_icon
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV na zapytanie
FARBA podľa vzorkovníka farebných odtieňov FORTEMIX (prírodná šedá, tmavozelená, tmavošedá, modrá, červená, svetlosivá, oranžová, žltá, hnedá, ostatné farby na vyžiadanie)

SPÔSOB NANÁŠANIA NA ČERSTVÝ BETÓN (MOKRÉ NA MOKRÉ)
Posypy Fortedur Wet: 1011,1021,1026, 1031 a 1041 sú aplikované na čerstvý, mierne vytvrdený betón. Pred aplikáciou z betónového povrchu odstráňte kaluže vody, nedopustite však nadmerné vysušenie povrchu a uistite sa, či sa na povrchu betónu neobjavujú žiadne dutiny alebo škvrny. Je nutné skontrolovať, či je betón dostatočne vytvrdený aby na povrchu uniesol váhu dospelého človeka – odtlačok ruky by mal na betóne zanechať stopu s hĺbkou 3 – 5 mm. Pred aplikáciou mazaniny povrch betónu predbežne vyhlaďte pomocou mechanických hladičiek s hladiacimi taniermi. Suchú zmes Fortedur Wet zmiešajte s vodou v miešačke alebo inom miešači na betón a aplikujte na povrch betónovej dosky v príslušnom množstve v závislosti od hrúbky vrstvy (napr. z 25 kg posypu môžete zhotoviť 2,0 m2 poteru s hrúbkou 7 mm) a rozotierajte pomocou hladiacich líšt. Po aplikácii materiálu povrch mechanicky zahladzujte mechanickou hladičkou s lopatkami kombo a ukončovacími lopatkami, ktoré zaistia vysoký stupeň mechanickej povrchovej úpravy. Proces zahladzovania viackrát opakuje pri zväčšujúcom sklone lopatiek v závislosti od priebehu procesu vytvrdzovania betónu a posypu. Ihneď po vyhladení na spevnený povrch rozprášte impregnant na ošetrovanie a vytvrdzovanie Fortecoat 1425 alebo Fortecoat 1426, ktorý zvyšuje mieru jeho vytvrdenia, zabraňuje predčasnému vysychaniu povrchovej vrstvy, znižuje jej vstrebávanie a minimalizuje prašnosť.

SPÔSOB NANÁŠANIA NA STARÝ BETÓN (MOKRÉ NA SUCHÉ)

Pred aplikáciou z betónového podkladu odstráňte voľné prvky a nečistoty a v prípade hladkého povrchu alebo pomiestnych nerovností povrch zdrsnite a vyrovnajte (frézovaním alebo brúsením). Týmto spôsobom pripravený podklad dôkladne navlhčite vodou. S navlhčovaním začnite najmenej 18 hodín pred aplikáciou mazaniny. Betónový podklad musí byť nasiaknutý vodou konštantne aj počas nakladania spojovacieho mostíka. Zabráňte tvorbe kaluží a vysušených miest. Na vlhký betónový podklad nanášajte rovnomerne metlou alebo kefou s hrubým vlasom spojovací mostík Fortedur 1091 vo forme malty pripravenej v súlade s pokynmi v jeho technickom liste. Následne suchú zmes Fortedur Wet zmiešajte s vodou v miešačke alebo inom miešači na betón a aplikujte na mokrý spojovací mostík v príslušnom množstve v závislosti od hrúbky vrstvy (napr. z 25 kg posypu môžete zhotoviť 2,0 m2 poteru s hrúbkou 7 mm) a rozotierajte pomocou hladiacich líšt. Vo fáze aplikovania spojovacieho mostíka a poteru zabráňte predčasnému vysychaniu materiálu v dôsledku vzniku mierneho alebo miestneho prievanu a priameho slnečného žiarenia.

MOKRE_NA_MOKREb
Po aplikácii materiálu povrch mechanicky zahladzujte mechanickou hladičkou s lopatkami kombo a ukončovacími lopatkami, ktoré zaistia vysoký stupeň mechanickej povrchovej úpravy. Proces zahladzovania viackrát opakuje pri zväčšujúcom sklone lopatiek v závislosti od priebehu procesu vytvrdzovania betónu a posypu. Ihneď po vyhladení na spevnený povrch rozprášte impregnant na ošetrovanie a vytvrdzovanie Fortecoat 1425 alebo Fortecoat 1426, ktorý zvyšuje mieru jeho vytvrdenia, zabraňuje predčasnému vysychaniu povrchovej vrstvy, znižuje jej vstrebávanie a minimalizuje prašnosť.

 

 

fortemix_logo F o r t e d u r    1 0 9 1  –  mostek szczepny        imagegen


TECHNICKÉ PARAMETRE                                                      APLIKÁCIA:

CZAS PRZYDATNOŚCI DO APLIKACJI GOTOWEJ ZAPRAWY PRZY 20oC i WILGOTNOŚCI RELATYWNEJ 55% max. 15 min. Mostek szczepny w postacji suchej mieszanki należy zmieszać z wodą w stosunku: 5,5-6l wody na worek Fortedur 1091. Mieszanie przepowadza się w betoniarce o mieszaniu mymuszonym lub innej mieszarce wolnoobrotowej, dodając stopniowo suchą mieszankę do wody. Mieszanie musi trwać co najmniej 4 minuty, powstała plastyczna masa nie może zawierać żadnych grudek. Przygotowaną w ten sposób zaprawę rozprowadzamy na wilgotny lecz pozbawiony zalegających kaluż wody (matowy) pokład betonowy. Aplikacja zaprawy przeprowadzana jest równomiernie za pomocą szczotek lub mioteł z grubym włosem. Przed aplikacją jak i w jej trakcie nie można dopuścić do wyschnięcia warstwy mostka sczepnego.
Na mokry mostek szczepny nakłada się jedną z posypek Fortedur Wet w formie zaprawy – po wcześniejszym zmieszaniu suchej mieszanki z wodą.
Hrúbka vrstvy
max. 2,0 mm
MAKSYMALNE UZIARNIENIE max. 2,0 mm
SPOTREBA 2,0 – 2,5 kg/m2
Spotreba na 25 kg vrece 5,5 – 6,0 l
FARBA ceglastoczerwony
PEVNOST‘ V TLAKU
po 28 dňoch
min. 40 N/mm2
PEVNOST‘ V OHYBE
po 28 dňoch
min. 7 N/mm2
EN 13813 CT-C40-F7
BALENIE posyp je balený v 25 kg vreciach, vrecia sú naskladané na paletách 1050 kg
SKLADOVANIE 12 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých a neporušených obaloch KARTA TECHNICZNA:  pdf_icon

 

fortemix_logo  F o r t e c o a t   –   i m p r e g n a n t y 


TECHNICKÉ PARAMETRE                                                          APLIKÁCIA:

TYP 1425 1426 Fortecoat 1425 aj Fortecoat 1426 môžu byť aplikované na čerstvý betónový povrch okamžite po vyhladení, ako aj na staré neošetrované betónové povrchy. Podklad musí byť pred aplikáciou bez nečistôt a stojatej vody. Typická aplikácia ošetrovacích a vytvrdzovacích impregnantov Fortecoat 1425 a Fortecoat 1426 je aplikácia na betónové podlahy povrchovo vytvrdené vrstvami Fortecoat Wet alebo suchými posypmi Fortedur. Prípravok aplikujte pomocou rozprašovača alebo valčekom. K aplikovaniu valčekom pristupujeme iba vtedy, ak sme si istí, že takáto aplikácia nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchu a nevytvoria sa presušené miesta.
NA BÁZE rozpúšťadla vody
POSTAĆ płyn płyn
HUSTOTA 0,9 -0,95 kg/l 1,05 kg/l
SPOTREBA 0,1 – 0,15 l/m2 0,1- 0,15 l/m2
VÝDATNOSŤ
6,7 – 10 m2/l 6,7 -10 m2/l
OPAKOWANIE 20 l puszki
SKLADOVANIE 12 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých a neporušených obaloch
TECHNICKÝ LIST pdf_icon

Celková pracovná plocha musí byť rozdelená na samostatné časti za účelom kontroly množstva spotrebovaného prípravku. Fortecoat 1425 alebo Fortecoat 1426 nanášajte v tenkej vrstve, pričom jedna vrstva zvyčajne postačuje na zabezpečenie minimálnej prašnosti a podlahe dodáva lesk. V príliš suchom prostredí, pri silnom prievane alebo pri vysokých teplotách ihneď po vyschnutí aplikovanej impregnačnej vrstvy Fortecoat 1425 alebo Fortecoat 1426 podlahu prikryte látkou alebo PE fóliou kvôli ochrane pred vetrom a vysychaním. V prípade mimoriadne vysokých teplôt Fortecoat 1425 a Fortecoat 1426 uchovávajte na chladnom mieste. Vzhľadom na mimoriadne penetračné schopnosti impregnantov Fortecoat 1425 a Fortecoat 1426 v porovnaní s inými prípravkami s podobnými vlastnosťami a určením, čo je ich veľkou prednosťou, povrch ostáva vytvrdený

Fortedur 1091