Produkty Sprawdź produkty

Posypki KORODUR

NEODUR – vytvrdzujúce posypy spoločnosti  KORODUR


Vytvrdzujúce posypy NEODUR sú hotové suché cementové zmesi pripravené na zhotovenie povrchovo spevnených priemyselných podláh so zvýšenou odolnosťou proti oderu a lepšej pevnosti v ohybe a tlaku.
Posypy rozsypávajte na čerstvý pochôdzny betón a po nasiaknutí vodou z betónu povrch mechanicky vyhlaďte.

 

Druh: NEODUR
HE 2
NEODUR
HE 2
Metallisch
NEODUR
HE 3
NEODUR
HE 3 SVS 3
NEODUR
HE 3 SVS 1,5
NEODUR HE 3 Metallisch (nekorozívne častice)
pevnosť v ohybe
[N/mm2] po 28 dňoch
≥ 8 ≥ 11 ≥ 9
≥ 9
≥ 9
≥ 11
pevnosť v tlaku
[N/mm2] po 28 dňoch
≥ 70 ≥ 70
≥ 70
≥ 70
≥ 70
≥ 80
odolnosť proti oderu podľa Böhma
[cm³ /50 cm²] po 28 dňoch
≤ 8 ≤ 3
≤ 5
≤ 3
≤ 1,5
≤ 3
Zrnitosť [mm] 0 – 3 0 – 2 0 – 3 0 – 3 0 -3 0 – 2
Skupina tvrdého kameniva podľa  DIN 1100   M A A KS M
tvrdosť podľa Mohsovej stupnice 7 – 8 ok. 8 7 – 8 7 – 8 7 – 8 7 – 8
Balenie Posyp je balený v 25 kg vreciach, Vrecia sú naskladané na paletách 1200 kg
EN 13813 CT-C70-F10-A9 CT-C70-F15-A3 CT-C70-F10-A6 CT-C70-F10-A3 CT-C70-F10-A1,5 CT-C80-F15-A3
TECHNICKY LIST pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon

 

 

KORODUR – kamenivo spoločnosti KORODUR

KORODUR je zmesou kameniva na miešanie s cementom a vytváranie vytvrdzujúcich posypov alebo poterov.

Druh: pevnosť v ohybe [N/mm2] po 28 dňoch pevnosť v tlaku [N/mm2] po 28 dňoch odolnosť proti oderu podľa Böhma [cm³ /50 cm²] po 28 dňoch Zrnitosť  [mm]
Skupina tvrdého kameniva podľa DIN 1100
Zaťaženie (DIN 18560, cz.7) Hrúbka vrstvy [mm] Spotreba [kg/m2] tech.
list.
KORODUR
0/4
F10
C80
≤ 5
0 – 4
A
I ťažké
15 21-24 pdf_icon
II priemerné
10 14-16
III ľahké
8 12-13
KORODUR
VS 0/5
F10
C80
≤ 5
0 – 5
A
I ťažké
15 21-24 pdf_icon
II priemerné
10 14-16
III ľahké
8 12-13
KORODUR WH-Special F10
C80
≤ 3
0 – 5
A
I ťažké
15 22-27 pdf_icon
II priemerné
10 15-18
III ľahké
8 13-14
KORODUR WH-Metallisch F12
C80 ≤ 3 0 – 4 M I ťažké 8 21 pdf_icon
II priemerné
6 16
KORODUR Diamantbeton
F10 C80 ≤ 3 0 – 4 M I ťažké
6 9,5 pdf_icon
II priemerné
5 8
III ľahké
4 6,5

 

I ciężkie
II średnie
III lekkie