Produkty Sprawdź produkty

Oprava poškodených dilatácií

Betónové okraje pri dilatačných škárach sa v dôsledku intenzívnej premávky vozidiel často mechanicky poškodzujú. Ak sa raz vyskytne problém so zničenou dilatáciou, začína sa nezvratný proces poškodzovania dilatácie a podlahy pozdĺž dilatačných spojov expandujúci závratnou rýchlosťou, ktorý má čoraz väčšie následky nedá sa žiadnym spôsobom zastaviť. Ak sa okraje poškodeného betónu neopravia, škody sa budú prehlbovať a rozširovať, čo v konečnom dôsledku znemožní používanie podlahy alebo spôsobí škodu na prechádzajúcich vozidlách. Vyplnenie škár opravnými tmelmi je krátkodobé riešenie v prípade podláh vystavených premávke vozidiel a problém sa časom vráti. Tento uzavretý deštrukčný kruh možno zastaviť len trvalou opravou, ktorá zneutralizuje príčiny vzniku týchto škôd.

PROFILY NA OPRAVU ZNIČENÝCH DILATÁCIÍ
Použitie sínusovej dilatácie HC-Delta SINUS na opravy dilatačných škár >>
Dylatacja sinusoidalna HC Delta-SINUS
Aplikácia sínusových profilov na opravu dilatácií >>
SINUSOIDALNY PROFIL