Produkty Sprawdź produkty

HC-SINUS Slide Repair Aplikácia sínusových profilov na opravu dilatácií

Aplikácia sínusových profilov na opravu dilatácií

Ak sa okraje poškodeného betónu neopravia, škody sa budú prehlbovať a rozširovať, čo v konečnom dôsledku znemožní používanie podlahy alebo spôsobí škodu na prechádzajúcich vozidlách. Vyplnenie škár opravnými tmelmi je krátkodobé riešenie v prípade podláh vystavených premávke vozidiel a problém sa časom vráti. Tento uzavretý deštrukčný kruh možno zastaviť len trvalou opravou, ktorá zneutralizuje príčiny vzniku týchto škôd.

zniszczona dylatacja zniszczona dylatacja

 

V niektorých prípadoch nemá význam na opravu poškodenej dilatácie používať celý dilatačný profil.

Môžete použiť sínusový profil vystužujúci hrany navrhnutý špeciálne na opravy.

Špeciálna konštrukcia s výplňou medzi sínusovými profilmi v podobe peny a špeciálnymi podpernými konzolami umožňuje obojsmernú horizontálnu premávku – otváranie a zatváranie dilatácie.

zniszczona dylatacja

 

wycięty beton wzdłuż dylatacji

Ak má byť oprava trvalá a efektívna, je potrebné:

1. Vyrezať pílou betón na oboch stranách zničenej dilatácie na šírke asi 100 – 150 mm a hĺbke cca 100 mm pozdĺž prebiehajúcej zničenej dilatácie.
2. Namontovať špeciálne navrhnutý sínusový profil tesne nad prebiehajúcou dilatačnou škárou.
3. Vyrovnať horizontálne a napriek spoja.
4. Následne otvor vyplniť betónom (armovaným) alebo špeciálnou opravnou maltou a dokončiť podlahu vyhladením a leštením.

naprawa7
Tento korekčný systém zaisťuje priechod medzi betónovými panelmi 100 % bez otrasov a dokonca aj tých najmenších vibrácií, preto je vznik deformácií v budúcnosti jednoducho nemožný!
Ak má byť oprava trvalá a efektívna, je potrebné:

 

hc_sinus_slide_repair

Hrúbka: A = 35mm; 50mm; 60mm; 68mm; 75mm; 90mm; 116mm.

hc-sinus-slide-repair


NAPRAWA ZNISZCZONYCH DYLATACJI HC-SINUS SLIDE REPAIR  NAPRAWA ZNISZCZONYCH DYLATACJI HC-SINUS SLIDE REPAIR  NAPRAWA ZNISZCZONYCH DYLATACJI HC-SINUS SLIDE REPAIR