Produkty Sprawdź produkty

Samonivelizačné stierky

Samonivelizačné stierky FORNIVEL

Samonivelizačné stierky FORNIVEL sa používajú na vyhotovenie nových podláh na starých betónových povrchoch.
Suché zmesi FORNIVEL na báze cementu, kameniva a aditív sú po zmiešaní s vodou pripravené na použitie. Dodávajú sa v 25 kg vreciach.

worek fornivel

 

 APLIKÁCIA
Pred aplikovaním stierok FORNIVER musí byť betónový podklad primerane pripravený. Povrch podlahy musí byť čistý, bez škvŕn, vrstiev farieb a lakov, voľných častíc a prachu. Povrch musí byť úplne odprášený, plne kompaktný a odolný. Pokiaľ je to nutné, povrch prebrúste. Povrch musí byť rovný.

V prípade veľkých podlahových plôch musí mať povrch vyznačené pracovné oblasti a chránené hrany. Za účelom umožnenia oddelenia častí plôch používajte polyuretánové samolepiace pásky alebo kovové vodiace lišty upevnené k betónu. Hranami podlahy môžu byť susedné podlahy, steny alebo vodiace lišty.

 

aplikacja2
aplikacja1  

Ak sa na betónovom podklade vyskytujú praskliny, zabezpečte ich oceľovými kotvami. Za týmto účelom vyvŕtajte otvory na oboch stranách praskliny, do ktorých zasuňte spojovacie kotvy. Odrobiny betónu a prachové častice odstráňte zametaním a vysávaním.

 

Asi 2 hodiny pred aplikovaním opravnej stierky FORTEGROUT betónový podklad navlhčite vodou. Prebytočnú vodu pred aplikáciou FORTEGROUT odstráňte.

Následne aplikujte opravnú stierku FORTEGROUT 1220 alebo FORTEGROUT 1210, v závislosti od šírky škár, na všetky praskliny, trhliny, dutiny a zalejte oceľové kotvy.

FORTEGROUT 1210 a FORTEGROUT 1220 sú veľmi tekuté cementové zalievacie (opravné) stierky na vypĺňanie všetkých dutín, trhlín, štrbín a zalievanie oceľových kotiev s veľmi dobrou priľnavosťou k betónu. Sú dodávané ako suchá cementová zmes, ktorá musí byť zmiešaná s vodou – 3 – 4 litre vody na vrece zmesi, pričom menší objem vody znamená vyššiu pevnosť po jej vytvrdení

 

FORTEGROUT 1210 je určený do škár so šírkou od 1 do 10 cm a FORTEGROUT 1220 je určený do škár so šírkou od 10 do 20 cm.

TECHNICKI LIST FORTEGROUT pdf_icon

 

aplikacja3
aplikacja4
aplikacja5  Následne čistý a suchý betónový podklad celý impregnujte disperzným akrylátovým náterom FORTECOAT 1410 zmiešaným s vodou. Tento impregnačný náter musí na povrchu vytvoriť lesklú kompaktnú vrstvu, ktorá tvorí účinnú bariéru proti prieniku vody a vzduchu. Ak je aplikovaná vrstva matná, aplikujte ďalšiu vrstvu.

TECHNICKI LIST FORTECOAT 1410 pdf_icon

Po vyschnutí impregnačného náteru (niekoľko hodín, v závislosti od podmienok aplikácie) pristúpte k aplikovaniu vybranej finálnej samonivelizačnej stierky FORNIVEL. Za týmto účelom suchý prípravok premiešajte s dostatočným množstvom vody.

FORNIVEL 1120 a FORNIVEL 1121 SC – pre stredné zaťaženie alebo  FORNIVEL 1130 a FORNIVEL 1131 SC – pre vysoké zaťaženie.
Stierky so symbol SC navyše obsahujú vlákna zirkónia, ktoré na povrchoch obmedzujú vznik spleti trhlín.

TECHNICKI LIST FORNIVEL pdf_icon

aplikacja6
aplikacja7 Hotovú stierku FORNIVEL vylievajte na betónovú podlahu a vyrovnávajte prostredníctvom vhodných líšt až po dosiahnutie požadovanej hrúbky.
Na odvzdušnenie stierky používajte špeciálny valček s tŕňmi, ktorých dĺžka je väčšia ako hrúbka uloženej samonivelizačnej stierky.
aplikacja8
aplikacja9 Po vyhotovení podlahu napustite impregnantom FORTECOAT 1420.

TECHNICNY LIST
FORTECOAT 1420 pdf_icon

FARBY
kolory

 

PARAMETRE SAMONIVELIZAČNÝCH STIEROK
RODZAJ VYROVNÁVACIE STIERKY
FINÁLNE STIERKY – UKONČOVACIE
MALÉ ZAT’AŽENIE STREDNÉ ZAT’AŽENIE VEL’KÉ ZAT’AŽENIE
FORNIVEL 1110 FORNIVEL 1111 SC
(so zirkónovým vláknom )
FORNIVEL 1120 FORNIVEL 1121 SC
(so zirkónovým vláknom )
FORNIVEL 1130 FORNIVEL 1131 CS
(so zirkónovým vláknom )
ODOLNOST‘ PROTI ODERU PODL’A  BCA po 28 dňoch [N/mm2] neuvádza sa
neuvádza sa
50μm (AR0,5) 50μm (AR0,5) 50μm (AR0,5) 50μm (AR0,5)
ODOLNOST‘ PROTI ODERU PODL’A BOHMA po 28 dňoch [cm3/50cm2] neuvádza sa
neuvádza sa
max. 5,5 (A6) max. 5,5 (A6) max. 4,5 (A6) max. 4,5 (A6)
PEVNOST‘ V TLAKU po 28 dňoch [MPa]  > 25 (C25) > 25 (C25) > 35 (C35) >35 (C35) >45 (C45) > 45 (C45)
PEVNOST‘ V OHYBE po 28 dňoch [MPa] > 6 (F6) > 6 (F6) >7 (F7) > 7 (F7) > 8 (F8) > 8 (F8)
Farby sivá sivá
wg. palety kolorów wg palety kolorów wg palety kolorów wg palety kolorów
Hrúbka vrstvy [mm] 1- 10 1 – 10 4 – 15 4 – 15 4 – 15 4 – 15
Spotreba kg/mm/m2 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7
Objem vody (l/worek 25kg) 6 – 6,5 6 – 6,5 4,75 – 5,25 4,75 – 5,25 4,75 – 5,25 4,75 – 5,25
Spracovateľnosť po zmiešaní s vodou pri 20oC 20 min. 20 min. 15 min. 15 min. 15 min. 15 min.
Pochôdznosť pri  20oC po 2 – 4 godz. 2 – 4 godz. 2 – 4 godz. 2 – 4 godz. 2 – 4 godz. 2 – 4 godz.

 

Po wykonaniu posadzki naleŜy ją jeszcze zaimpregnować preparatem Fortecoat 1420.