Produkty Sprawdź produkty

Dyble

Płytowe dyble Diamond Dowel DD6

Najbardziej pospolitą metodą na uzyskanie przenoszenia obciążeń między płytami posadzki było niegdyś tradycyjne dyblowanie przy użyciu okrągłych dybli. Takie dyblowanie zapewnia ruch płyt tylko w jednym kierunku podczas skurczu betonu lecz nie pozwala na najmniejsze ruchy boczne płyt względem siebie co prowadzi do ich zakleszczenia i popękania szczególnie w narożnikach i przy złączach krzyżowych. okrągłe dyble
okrągłe dyble
płytowe dyble DD6
płytowe dyble DD6

 

naprężenia w dyblach DD6
Analizy firmy Permaban udowodniły że naprężenia przy płytowych dyblach Diamond Dowel (DD6) zmiejszają się znacznie 25mm od szczeliny dylatacyjnej, a 100mm od szczeliny naprężenia wynosiły już zero. Z tej analizy wynika że 66% długości tradycyjnych okrągłych dyli nie spełnia żadnego zadania i nie wnosi żadnych korzyści. Dyble Diamond Dowel zapewniają 2 kierunkowy poziomy ruch płyt posadzki zapobiegając zakleszczeniu płyt względem siebie oraz zapewniają dużo lepsze przenoszenie obciążeń z jednej płyty na drugą przy szczelinie dylatacyjnej.
DD6_NAILEDandTAPED dd6 wymiary
PŁYTOWE DYBLE DIAMOND DOWEL – DD6
, grubość: 6mm:

 

dyble DD6 Stalowe, płytowe dyble DD6 są dostarczane z plastikowymi osłonami. Do plastikowych osłon dołączone są po obu stronach śruby by móc przymocować je d drewnianych szalunków. Wewnętrzna strona osłon jest dodotkowo zabezpieczona specjalną taśmą aby ułatwić wizualną lokalizacje otworów w osłonach po usunięciu drewnianych szalunków oraz aby ułatwić wsuwanie stalowych dybli w te otwory.
Plastikowe osłony DD6 należy przymocować do drewnianych szalunków przed betonowaniem za pomoca specjalnych śrub. Nie trzeba wykrawać żadnych dziur czy otworów na dyble w derewnianych szalunkach gdyż dyble są umieszczane dopiero po usunięciu drewnianego szalunku.
dd6 dd6 dd6

 

montaż DD6 montaż dd6 montaż dd6

 

dd6_desk2 dd6_desk
dd6_desk1 dd6_desk3 dd6_desk4

PAKOWANIE: kartony po 20 sztuk, jeden karton 15kg. Pełna paleta to 1500 sztuk.

Plastikowe osłony DD6 naleŜy przymocować do drewnianych szalunków przed
betonowaniem za pomoca specjalnych śrub. Nie trzeba wykrawać Ŝadnych dziur czy
otworów na dyble gdyŜ są one umieszczane dopiero po usunięciu drewnianego szalunku.