Produkty Sprawdź produkty

Impregnat NOMEA HARD ONE

Utwardzający impregnat krzemianowy Nomea HARD One do posadzek przemysłowych

Impregnat krzemianowy Nomea HARD One to wodorozcieńczalny preparat na bazie kombinacji specjalnie syntetyzowanych krzemianów i nanokrzemianów. Jest on przeznaczony do impregnacji powierzchniowej, utwardzenia i uszczelnienia porowatej struktury betonu.

Przy dotrzymaniu wszelkich zaleceń aplikacji impregnat krzemianowy NomeaHARD One tworzy na powierzchni zwykłych betonów cienką uszczelnioną mikrowarstwę. Nie dochodzi również do powstania wykwitów.

Impregnat krzemianowy NOME HARD ONE

 

Produkt przeznaczony do stosowania:

 • na świeży, zatarty beton
 • na świeży, utwardzony powierzchniowo i zatarty beton
 • na stary beton
 • na betony szlifowane
 • na betony architektoniczne
 • na betony drogowe
 • na prefabrykaty betonowe
 • na kostkę brukową

Impregnat krzemianowy NomeaHARD One może być stosowany wewnątrz budynku i na zewnątrz.

 

 

Korzyści jakie zapewnia impregnat krzemianowy NOMEA HARD ONE:

 • Podwyższenie odporności na działania wody, mrozu (nawet okresowemu) oraz na działania substancji

  odmrażających.

 • Obniżenie pylenia powierzchni.
 • Obniżenie zabrudzenia powierzchni.
 • Poprawa estetyki posadzki.
 • Ułatwienie czyszczenia posadzki.
 • Minimalizowanie rozrostu mchu i glonów.
 • Poprawa wizualnego stanu powierzchni.
 • Przedłużenie żywotności elementów betonowych.
 • Obniżenie kosztów związanych z czyszczeniem i utrzymaniem powierzchni.
 • Błyskawiczne działanie – maksymalna ochrona przy minimalnym czasie przestoju w obiektach

  użytkowanych.

DANE TECHNICZNE
Baza chemiczna: wodorozcieńczalny preparat na bazie kombinacji specjalnie
syntetyzowanych krzemianów i nanokrzemianów
Kolor: bezbarwna przeźroczysta ciecz
Gęstość objętościowa: 1100 kg/m3 ± 5 %  wg EN ISO 2811-1
Głębokość impregnacji: Klasa I: < 10mm EN 14630
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia: Nasiąkliwość < 7,5 % w porównaniu z próbką niezaimpregnowaną
Nasiąkliwość (po zanurzeniu w roztworze alkaliów) < 10%
Współczynnik szybkości wysychania: Klasa II: > 10%
Odporność na uderzenie: Klasa III: ≥ 20 Nm
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność
wody:
w < 0,1 kg/(m2*h0,5)

 

APLIKACJA

Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do nanoszenia produktu NOMEA HARD ONE na świeży zatarty beton lub świeżo zatarty utwardzony powierzchniowo beton (po ostatnim zatarciu posypki utwardzającej), należy usunąć z podłoża wszelkie wolne i niezwiązane z podłożem cząstki i zanieczyszczenia oraz wszelkie materiały konstrukcyjne i inne.
Przed przystąpieniem do nanoszenia produktu NOMEA HARD ONE na stary istniejący beton, należy ocenić jego stan. Powierzchnia przed aplikacją powinna być sucha, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń od olejów i bez pozostałości po starych powłokach. W zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia oraz degradacji, należy powierzchnię odkurzyć przy użyciu odkurzacza przemysłowego, umyć przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, szczotek, padów oraz naprawić i wypełnić ewentualne ubytki i uszkodzenia. Nie ma konieczności szlifowania podłoża przed aplikacją, chyba że wykonawca uzna to za konieczne. W razie niepewności lub potrzeby sprawdzenia, należy przeprowadzić aplikację próbną.

Temperatura podłoża: +5 °C min. / +30°C max.

Temperatura otoczenia: +5 °C min. / +35 °C max.

Temperatura preparatu: +5 °C min. / +30°C max.

Zaleca się nanoszenie preparatu przy temperaturach podłoża oraz otoczenia w granicach 10-25°C. W tych warunkach osiągamy największą efektywność pracy oraz maksymalne działanie preparatu.

 

Instrukcje dotyczące aplikacji
Produkt jest gotowy to użycia i nie należy go rozcieńczać!

Należy nanieść ciągłą warstwę w lekkim nadmiarze za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego na powierzchnię betonu. W celu osiągnięcia maksymalnej penetracji należy pozostawić preparat tak aby mógł wniknąć do struktury betonu (czas pozostawienia w zależności od temperatury otoczenia od 20 minut do 2 godzin), a dopiero przed fazą żelowania preparatu należy usunąć nadmierną ilość produktu za pomocą mopa. Po wyschnięciu powierzchni zalecamy wypolerować ją za pomocą białych padów polerskich. Na betony ze strukturą chropowatą albo na betony porowate zalecamy aplikację minimalnie 2 warstwami produktu. Druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Przerwa technologiczna pomiędzy aplikacjami pojedynczych warstw wynosi ok. 1-4 godzin w zależności od temperatury podłoża i otoczenia.

Produkt można stosować w kombinacji z produktami NOMEA CONHARD, NOMEA SEAL, NOMEA REP i NOMEA STAINREP.

 

Opakowanie: kanister plastikowy 25 l, paleto-pojemnik 1000 l.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze w granicach od +5°C do 30°C.
Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

 

 

NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
16
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu
NOMEA HARD ONE krzemianowy impregnat do betonu