Produkty Sprawdź produkty

Jastrychy FORTEMIX

Jastrychy Fortedur WET firmy FORTEMIX

Jastrychy Fortedur WET to specjalne mieszanki cementu, kruszyw, dodatków chemicznych i wypełniaczy. Są one przeznaczone do powierzchniowego utwardzenia betonu. Nakłada się je w formie warstwy, po wcześniejszym zmieszaniu mieszanki z wodą. Mogą być nakładane na świeży beton bądź stare betonowe posadzki po ich wcześniejszym przygotowaniu i przy wcześniejszym nałożeniu warstwy szczepnej.

fortemix_logo F o r t d u r W e t                                                             imagegen


RODZAJE  I ICH PARAMETRY TECHNICZNE

TYP
1011 1021 1026 1031 1041
WYPEŁNIACZ
66,4 % kruszywa kwarcowe 55,4 % tlenki spiekane 27,7 % tlenki spiekane
27,7% cząstki metaliczne
56,5 % cząstki metaliczne 30 % węglik krzemu
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
po 28 dniach
min. 65 N/mm2 min. 70 N/mm2 min. 80 N/mm2 min. 80 N/mm2 min. 80 N/mm2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE
po 28 dniach
min. 7 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
wg Bohmego po 28 dniach
5 cm3/50cm2 2 cm3/50cm2 1,5 cm3/50 cm2 1 cm3/50cm2 1 cm3/50cm2
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE BCA
po 28 dniach
50 μm 35 μm 25 μm 20 μm 20 μm
ZUŻYCIE 1,8 kg/mm/m2 1,8 kg/mm/m2 1,8 kg/mm/m2 1,8 kg/mm/m2 1,8 kg/mm/m2
DEKLAROWANE DANE
(OZNACZENIE wg EN 13813)
CT-C60-F7-A6 CT-C70-F10-A3 CT-C80-F10-A3 CT-C80-F10-A3 CT-C80-F10-A3
PAKOWANIE 25 kg worki z PE warstwą, palety 1050 kg (42 worki)
MAGAZYNOWANIE 12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętych i nienaruszonych opakowaniach
KARTA TECHNICZNA pdf_icon
KARTA BEZPIECZEŃSTWA pdf_icon
KOLORY wg palety kolorów FORTEMIX (naturalny szary, ciemnozielony, ciemnoszary, niebieski, czerwony, jasnoszary, pomarańczowy, żółty, brązowy, inne kolory na zapytanie)

SPOSÓB NAKŁADANIA NA ŚWIEŻY BETON (MOKRE NA MOKRE)
Jastrychy Fortedur Wet: 1011,1021,1026, 1031 oraz 1041 nakłada się na świeży, lekko związany beton. Przed aplikacją należy usunąć z powierzchni betonu zalegające kałuże wody lecz nie należy dopuszczać do nadmiernego wysuszenia powierzchni, należy sprawdzić czy na powierzchni betonu nie występują żadne wgłębienia czy plamy. Konieczne jest sprawdzenie czy beton jest dostatecznie związany by utrzymać na powierzchni ciężar dorosłego człowieka – odcisk stopy powinien pozostawić na betonie ślad głębokości 3-5mm. Przed przystąpieniem do aplikacji jastrychu należy powierzchnię betonu wstępnie zatrzeć przy użyciu zacieraczek mechanicznych z talerzami. Suchą mieszankę Fortedur Wet należy wymieszać z wodą w betoniarce lub innej mieszarce do betonu i nakładać na powierzchnię płyty betonowej w odpowiedniej ilości zależnej od grubości warstwy (np. z 25kg posypki można wykonać 2,0 m2 7mm warstwy jastrychu) i rozprowadzać za pomocą listew wyrównujących. Po aplikacji materiału powierzchnia jest mechanicznie zacierana zacieraczkami mechanicznymi z łopatkami combo i łopatkami wykańczającymi, które zapewniają wysoki stopień mechanicznego wykończenia powierzchni. Proces zacierania przy zwiększającym się skosie łopatek zacieraczki jest wielokrotnie powtarzany w zależności od przebiegu procesu wiązania betonu i posypki. Bezpośrednio po zatarciu na utwardzoną powierzchnię należy rozpylić impregnat pielęgnacyjny Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426, który zapobiega zbyt wczesnemu wysychaniu warstwy powierzchniowej posadzki, podwyższa stopień jej utwardzenia, obniży jej chłonność oraz minimalizuje pylenie.

Sposób nakładania na świeży beton metodą mokre na mokre

Przed aplikacją z podkładu betonowego trzeba usunąć luźne elementy i zanieczyszczenia. W przypadku gładkiej powierzchni lub miejscowych nierówności należy zwiększyć jej szorstkość i wyrównać za pomocą frezowania lub szlifowania. Przygotowany w ten sposób podkład trzeba dokładnie zwilżyć wodą. Zwilżanie rozpoczynamy na min. 18 godzin przed aplikacją jastrychu. Nasiąknięcie podkładu betonowego wodą musi być stale utrzymywane, również
podczas nakładania mostka szczepnego. Należy bezwzględnie unikać tworzenia się kałuż oraz wyschniętych miejsc. Na wilgotny podkład betonowy nakłada się równomiernie mostek szczepny Fortedur 1091 w formie zaprawy przygotowanej zgodnie z instrukcją w jego karcie technicznej. Czynność tę wykonuje się za pomocą szczotek lub mioteł z grubym włosem.
Następnie suchą mieszankę Fortedur Wet należy wymieszać z wodą w betoniarce lub innej mieszarce do betonu. Nakłada się ją na mokry mostek szczepny w odpowiedniej ilości, zależnej od grubości warstwy (np. z 25 kg posypki można wykonać 2,0 m2 7mm warstwy jastrychu) i rozprowadza za pomocą listew wyrównujących. Na etapie nakładania mostka szczepnego, jak i jastrychu należy unikać przedwczesnego wysychania materiałów, spowodowanego powstawaniem lekkich czy miejscowych przeciągów oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Po aplikacji materiału powierzchnia jest zacierana zacieraczkami mechanicznymi z łopatkami combo i łopatkami wykańczającymi. Zapewniają one wysoki stopień fizycznego wykończenia powierzchni. Proces zacierania przy zwiększającym się skosie łopatek zacieraczki jest wielokrotnie powtarzany, w zależności od przebiegu procesu wiązania betonu i posypki.
Bezpośrednio po zatarciu na utwardzoną powierzchnię należy rozpylić impregnat krzemianowy NomeaHARD One lub inne pielęgnacyjno-utwardzające impregnaty doposadzek, jak np.: Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426. Zapobiegają one zbyt wczesnemu wysychaniu warstwy powierzchniowej posadzki, zwiększają stopień jej utwardzenia, a także minimalizują pylenie i chłonność.
MOKRE_NA_MOKREb
Po aplikacji materiału powierzchnia jest mechanicznie zacierana zacieraczkami mechanicznymi z łopatkami combo i łopatkami wykańczającymi, które zapewniają wysoki stopień mechanicznego wykończenia powierzchni. Proces zacierania przy zwiększającym się skosie łopatek zacieraczki jest wielokrotnie powtarzany w zależności od przebiegu procesu wiązania betonu i posypki.
Bezpośrednio po zatarciu na utwardzoną powierzchnię należy rozpylić impregnat pielęgnacyjno – utwardzający Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426, który zapobiega zbyt wczesnemu wysychaniu warstwy powierzchniowej posadzki, podwyższa stopień jej utwardzenia, obniży jej chłonność oraz minimalizuje pylenie.

 

 

fortemix_logo F o r t e d u r 1 0 9 1 – mostek szczepny imagegen


PARAMETRY TECHNICZNE SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Mostek szczepny Fortedur 1091 RED

CZAS PRZYDATNOŚCI DO APLIKACJI GOTOWEJ ZAPRAWY PRZY 20oC i WILGOTNOŚCI RELATYWNEJ 55% max. 15 min. Mostek szczepny w postaci suchej mieszanki należy zmieszać z wodą w stosunku: 5,5-6l
wody na worek Fortedur 1091. Mieszanie przeprowadza się w betoniarce o mieszaniu wymuszonym lub innej mieszarce wolnoobrotowej, dodając stopniowo suchą mieszankę do wody. Mieszanie musi trwać co najmniej 4 minuty. Powstała plastyczna masa nie może zawierać żadnych grudek. Przygotowaną w ten sposób zaprawę rozprowadzamy na wilgotny, lecz pozbawiony zalegających kałuż wody (matowy) pokład betonowy. Aplikacja zaprawy przeprowadzana jest równomiernie za pomocą szczotek lub mioteł z grubym włosem. Przed aplikacją, jak i w jej trakcie nie można dopuścić do wyschnięcia nałożonej warstwy.
Na mokry mostek szczepny aplikuje się wybrany typ posypki Fortedur Wet w formie zaprawy – po wcześniejszym zmieszaniu suchej mieszanki z wodą.
GRUBOŚĆ NAKŁADANEJ WARSTWY max. 2,0 mm
MAKSYMALNE UZIARNIENIE max. 2,0 mm
ZUŻYCIE SUCHEJ MIESZANKI 2,0 – 2,5 kg/m2
ILOŚĆ WODY NA WOREK 5,5 – 6,0 l
KOLOR ceglastoczerwony
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
po 28 dniach
min. 40 N/mm2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE
po 28 dniach
min. 7 N/mm2
OZNACZENIE wg 13813 CT-C40-F7
OPAKOWANIE 25 kg worki z PE warstwą, palety 1050 kg (42 worki)
MAGAZYNOWANIE 12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętych i nienaruszonych opakowaniach KARTA TECHNICZNA: pdf_icon

 

fortemix_logo F o r t e c o a t i m p r e g n a t y do posadzek


PARAMETRY TECHNICZNE SPOSÓB APLIKACJI:

TYP 1425 1426 Fortecoat 1425 jak i Fortecoat 1426 można nanosić na świeżą, betonową powierzchnię od razu po jej wygładzeniu, jak również na starą nie pielęgnowaną nawierzchnię betonową. Podłoże przed aplikacją musi być wolne od zabrudzeń i zalegającej wody. Typowa aplikacja impregnatów pielęgnacyjno utwardzających Fortecoat 1425 i Fortecoat 1426 to aplikacja na betonowe posadzki utwardzone powierzchniowo warstwami Fortecoat Wet lub suchymi posypkami Fortedur. Preparat aplikuje się za pomocą rozpylacza lub wałka. Do wałkowania przystępuje się tylko wówczas, gdy jesteśmy pewni, że taka aplikacja nie wpłynie negatywnie na jakość powierzchni i nie będą pojawiały się przesuszone miejsca.
NA BAZIE: rozpuszczalnika wody
POSTAĆ płyn płyn
GĘSTOŚĆ 0,9 -0,95 kg/l 1,05 kg/l
ZUŻYCIE 0,1 – 0,15 l/m2 0,1- 0,15 l/m2
WYDAJNOŚĆ 6,7 – 10 m2/l 6,7 -10 m2/l
OPAKOWANIE 20 l puszki
MAGAZYNOWANIE 12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętach i nienaruszonych opakowaniach
KARTA BEZPIECZEŃSTWA pdf_icon
KARTA TECHNICZNA pdf_icon

Całkowitą powierzchnię pracy trzeba podzielić na pojedyncze części, aby kontrolować ilość zużywanego preparatu. Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426 nanosimy w cienkiej warstwie, przy czym jedna warstwa wystarcza zazwyczaj do zapewnienia minimalnego pylenia i nadaje posadzce połysk. W nadmiernie suchych warunkach, w warunkach silnych przeciągów lub w przypadku wysokich temperatur natychmiast po wyschnięciu nałożonej warstwy impregnatu Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426 należy posadzkę przykryć tkaniną lub PE folią aby chronić ją przed wiatrem i wysychaniem. W przypadku naprawdę wysokich temperatur trzeba Fortecoat 1425 i Fortecoat 1426 przechowywać w chłodnym miejscu. Ze względu na niebywałe zdolności penetracyjne impregnatów Fortecoat 1425 i Fortecoat 1426 znacznie większej głębokości w porównaniu z innymi preparatami o podobnych właściwościach i zastosowaniu – co jest ich ogromną zaletą powierzchnia zostaje utwardzona na

Fortedur 1091