Produkty Sprawdź produkty

Połączenie posadzek

Profile HC-Sinus Slide® do połączeń istniejących posadzek z nowo wylewanymi posadzkami

Jeśli przekonała Państwa technologia Sinus Slide® stosowana w nowo powstających posadzkach i chcieliby Państwo zastosować ją do połączenia istniejącej posadzki z nowo projektowaną, to nie ma najmniejszego problemu. Producent znalazł rozwiązanie na połączenie nowej i starej posadzki z zastosowaniem technologii Sinus Slide®.

Dylatacja HC-Delta Sinus Slide® jest przeznaczona do posadzek narażonych na duże obciążenia oraz intensywny ruch wózków widłowych.

Dylatacja w wersji „do połączeń” w górnej części ma dwa rzędy kołków kotwowych przyspawanych do sinusoidalnego górnego profilu – po jednej i po drugiej stronie złącza. W dolnej części znajduje się jedynie jeden rząd kołków kotwowych. Dylatację należy tak zamontować, aby ten rząd kołków kotwowych był od strony nowej posadzki.

W dolnej części dylatacji, w płytach dzielących są otwory. Otwór od strony nowej posadzki (i kołków kotwowych) jest większy, natomiast otwór przy płycie dzielącej, która będzie stykać się ze starą posadzką – jest mniejszy. W otwory należy wprowadzić śruby (Ø 10 lub Ø 12) i przykręcić do betonu płytę dzielącą przylegającą do starej posadzki. Śruba nie będzie powstrzymywała płyty dzielącej od strony nowej posadzki przed odsuwaniem się od płyty przykręconej do starej posadzki – umożliwiając otwarcie całego złącza.

Dylatacja powinna zostać ustabilizowana poprzez stalowe pręty wbijane pionowo w starą betonową płytę przy kołkach kotwowych. Pręty górną częścią powinny zostać przyspawane do kołków kotwowych i obcięte tuż ponad nimi. Dzięki temu nie będą wystawały ponad poziom posadzki po zalaniu betonem. Po stronie nowej posadzki nie należy umieszczać żadnych prętów. Ilość oraz średnica prętów powinna być tak dobrana, aby dylatacja była wystarczająco ustabilizowana.

Zastosowanie sinusoidalnej dylatacji na połączeniu nowej i starej posadzki zapewnia:

  • zdylatowanie nowej i starej płyty posadzki,
  • eliminację uderzeń kół wózków widłowych i innych pojazdów o krawędzie dylatacji – oznacza to eliminację przyczyny powstawania uszkodzeń dylatacji, posadzki wzdłuż dylatacji, transportowanych wrażliwych na wstrząsy towarów, sprzętu załadunkowo rozładunkowego oraz kół wózków widłowych,
  • płynny przejazd przez dylatację w 100% wolny od wstrząsów i najmniejszych wibracji nawet przy maksymalnym 20-milimetrowym otwarciu złącza,
  • ciągłe podparcie kół podczas przejazdu, które skutkuje odczuciem całkowitego braku dylatacji w posadzce,
  • przenoszenie obciążeń w poprzek złącza,
  • wyeliminowanie zjawiska klawiszowania betonowych płyt – brak uszkodzeń dylatacji i posadzki jak i transportowanych towarów, sprzętu załadunkowo-rozładunkowego oraz kół wózków widłowych.

 


Schemat zamieszczenia dylatacji HC-Delta SINUS na połączeniu nowej i starej posadzki:

połączenie nowej i starej posadzki

Dylatacja posiada w górnej części dwa rzędy kołków kotwowych przyspawanych do sinusoidalnego górnego profilu – po jednej i po drugiej stronie złącza. W dolnej części znajduje się jedynie jeden rząd kołków kotwowych, dylatację należy tak zamontować aby ten rząd kołków kotwowych był od strony nowej posadzki.

połączenie nowej i starej posadzki

W dolej części dylatacji, w płytach dzielących są otwory. Otwór od strony nowej posadzki (i kołków kotwowych) jest większy natomiast otwór przy płycie dzielącej która będzie stykać się ze starą posadzka jest mniejszy. otwory
W otwory należy wprowadzić śruby (Ø 10 lub Ø 12)  i przykręcić do betonu płytę dzielącą przylegającą do starej posadzki. Śruba nie będzie powstrzymywała płyty dzielącej od strony nowej posadzki przed odsuwaniem się od płyty przykręconej do starego betonu – umożliwiając otwarcie całego złącza.
Dylatacja powinna zostać ustabilizowana poprzez stalowe pręty wbijane w stary beton tuż przy kołkach kotwowych. Pręty powinny być górną częścią przyspawane do kołków kotwowych i obcięte tuż ponad nimi aby nie wystawały ponad poziom posadzki po zalaniu betonem. Po stronie nowej posadzki nie należy umieszczać żadnych prętów. Ilość oraz średnica prętów powinna być tak dobrana aby dylatacja była wystarczająco ustabilizowana.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ø 10