Produkty Sprawdź produkty

Posypki FORTEMIX

Posypki Fortedur do betonowych posadzek

Posadzki przemysłowe są narażone na bardzo duże obciążenia i tarcie, jakie powodują ruch pojazdów transportu wewnętrznego czy przemieszczanie towarów i ludzi. W tworzeniu wytrzymałych posadzek, które poradzą sobie z intensywną eksploatacją, sprawdzają się posypki Fortedur  (Fortedur 1020, Fortedur 1025, Fortedur 1030, Fortedur 1040) firmy Fortemix. To specjalne mieszanki cementów, wypełniaczy i domieszek chemicznych, które – po utwardzeniu – tworzą powierzchnię odporną na ścieranie, uderzenia, niepylącą i łatwą w utrzymaniu czystości. Posypki w standardzie dostępne w kolorze naturalnym szarym, ale oferujemy możliwość zamówienia również innych kolorów.

 fortemix_logo  F o r t e d u r     –      p o s y p k i      u t w a r d z a j ą c e       imagegen

RODZAJE POSYPEK I ICH PARAMETRY TECHNICZNE

TYP
1010 1020 1025 1030 1040
WYPEŁNIACZ
66,4 % kruszywa kwarcowe 55,4 % tlenki spiekane 27,7 % tlenki spiekane
27,7% cząstki metaliczne
56,5 % cząstki metaliczne 30 % węglik krzemu
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
po 28 dniach
min. 65 N/mm2 min. 70 N/mm2 min. 80 N/mm2 min. 80 N/mm2 min. 80 N/mm2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE
po 28 dniach
min. 7 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2 min. 10 N/mm2
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
wg Bohmego po 28 dniach
5 cm3/50cm2 2 cm3/50cm2 1,5 cm3/50 cm2 1 cm3/50cm2 1 cm3/50cm2
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  BCA
po 28 dniach
50 μm 35 μm 25 μm 20 μm 20 μm
ZUŻYCIE 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2 3-6 kg/m2
DEKLAROWANE DANE
(OZNACZENIE wg EN 13813)
CT-C60-F7-A6 CT-C70-F10-A3 CT-C80-F10-A3 CT-C80-F10-A3 CT-C80-F10-A3
PAKOWANIE 25 kg worki z PE warstwą  , palety 1050 kg (42 worki)
MAGAZYNOWANIE 12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętych i nienaruszonych opakowaniach
KOLORY wg palety kolorów FORTEMIX (naturalny szary, ciemnozielony, ciemnoszary, niebieski, czerwony, jasnoszary, pomarańczowy, żółty, brązowy, inne kolory na zapytanie)

Posypki Fortemix – sposób nakładania


SPOSÓB NAKŁADANIA

Posypki Fortedur: 1010, 1020, 1025, 1030 oraz 1040 nakłada się na świeży, lekko związany beton zwykle dwuetapowo – nie przekraczając przy tym minimalnej ani maksymalnej ilości 3-6 kg/m2 (tj. jeden 25kg worek należy rozsypywać na 4-8 m2). Przed aplikacją konieczne jest usunięcie z powierzchni betonu zalegających kałuż wody, lecz nie należy dopuszczać do nadmiernego wyschnięcia powierzchni. Należy również sprawdzić czy na powierzchni betonu nie występują żadne wgłębienia czy plamy. Konieczne jest sprawdzenie, czy beton jest dostatecznie związany, by utrzymać na powierzchni ciężar dorosłego człowieka – odcisk stopy powinien pozostawić na betonie ślad głębokości 3-5mm. Następnie należy wstępnie zatrzeć powierzchnię betonu.

Kolejnym krokiem jest równomierne rozsypanie posypki na powierzchni posadzki i zacieranie za pomocą zacieraczek mechanicznych wyposażonych w łopatki kombinowane i finalne -zapewnia to wysoki stopień mechanicznego wykończenia powierzchni. Zacieranie należy przeprowadzać wielokrotnie, zależnie od przebiegu procesu wiązania betonu i posypki.

Bezpośrednio po zatarciu na utwardzoną powierzchnię należy rozpylić przeznaczony do tego impregnat pielęgnacyjny.  Odpowiednie impregnaty np. Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426 zapobiegają zbyt wczesnemu wysychaniu warstwy powierzchniowej, obniżają jej chłonność oraz minimalizują pylenie posadzki.

fortemix_logo  F o r t e  c o a t    –   Impregnaty do posadzek


PARAMETRY TECHNICZNE                                                                                                SPOSÓB APLIKACJI:

TYP 1425 1426 Impregnaty do betonowych posadzek Fortecoat 1425, jak i Fortecoat 1426 można nanosić na świeżą, betonową powierzchnię od razu po jej wygładzeniu, jak również na starą niepielęgnowaną nawierzchnię betonową. Podłoże przed aplikacją musi być wolne od zabrudzeń i zalegającej wody. Typowa aplikacja impregnatów pielęgnacyjno-utwardzających Fortecoat 1425 i Fortecoat 1426 to aplikacja na betonowe posadzki, utwardzone powierzchniowo warstwami Fortedur Wet lub z zastosowaniem suchej posypki Fortedur. Preparat aplikuje się za pomocą rozpylacza, wałka lub mopa. Do wałkowania przystępuje się tylko wówczas, gdy jesteśmy pewni, że taka aplikacja nie wpłynie negatywnie na jakość powierzchni i nie będą pojawiały się przesuszone miejsca.
NA BAZIE: rozpuszczalnika wody
POSTAĆ płyn płyn
GĘSTOŚĆ 0,9 -0,95 kg/l 1,05 kg/l
ZUŻYCIE 0,1 – 0,15 l/m2 0,1- 0,15 l/m2
WYDAJNOŚĆ 6,7 – 10 m2/l 6,7 -10 m2/l
OPAKOWANIE metalowe kanistry 20 litrowe,
paleta: 45 kanistrów
lub beczki 200 litrów
plastikowe kanistry 20 litrowe,
paleta 30 kanistrów
lub beczki 200 litrów
MAGAZYNOWANIE 12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętach i nienaruszonych opakowaniach

Całkowitą powierzchnię pracy trzeba podzielić na pojedyncze części, aby kontrolować ilość zużywanego preparatu. Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426 nanosimy w cienkiej warstwie, przy czym jedna warstwa wystarcza zazwyczaj do zapewnienia minimalnego pylenia i nadaje posadzce połysk. W nadmiernie suchych warunkach, w warunkach silnych przeciągów lub w przypadku wysokich temperatur natychmiast po wyschnięciu nałożonej warstwy impregnatu Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426 należy posadzkę przykryć tkaniną lub PE folią aby chronić ją przed wiatrem i wysychaniem. W przypadku naprawdę wysokich temperatur trzeba Fortecoat 1425 i Fortecoat 1426 przechowywać w chłodnym miejscu. Ze względu na niebywałe zdolności penetracyjne impregnatów Fortecoat 1425 i Fortecoat 1426 znacznie większej głębokości w porównaniu z innymi preparatami o podobnych właściwościach i zastosowaniu – co jest ich ogromną zaletą powierzchnia zostaje utwardzona.


KOLORY:

kolory_FORTEDUR