Produkty Sprawdź produkty

Posypki KORODUR

Posypka Neodur – posypki utwardzające firmy Korodur do betonowych posadzek

Posypka Neodur HE3 jest gotową do użycia, suchą mieszanką cementową przeznaczoną do wykonywania utwardzonych powierzchniowo posadzek przemysłowych. Posadzki z takim utwardzeniem wyróżniają się podwyższoną odpornością na ścieranie oraz lepszą wytrzymałością na ściskanie i zginanie. Posypki rozsypuje się na świeżym betonie, po którym można już chodzić. Po ich nasiąknięciu wodą z betonu powierzchnię należy zatrzeć mechaniczne. Posypka Neodur HE 3 jest produktem firmy Korodur, która specjalizuje się w wytwarzaniu takich materiałów – jest ona dostępna w kilku odmianach. Wybór właściwej mieszanki jest uzależniony od przeznaczenia posadzki oraz jej oczekiwanych parametrów.

Posypki w standardzie dostępne w kolorze naturalnym szarym, ale oferujemy możliwość zamówienia również innych kolorów.

 

Rodzaj
posypki:
NEODUR
HE 2
NEODUR
HE 2
Metallisch
NEODUR
HE 3
NEODUR
HE 3 SVS 3
NEODUR
HE 3 SVS 1,5
NEODUR HE 3 Metallisch (metaliczne cząsteczki niekorodujące)
Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] po 28 dniach ≥ 8 ≥ 11 ≥ 9
≥ 9
≥ 9
≥ 11
Wytrzymałość na ściskanie
[N/mm2] po 28 dniach
≥ 70 ≥ 70
≥ 70
≥ 70
≥ 70
≥ 80
Odporność na ścieranie
wg Bohmego
[cm³ /50 cm²] po 28 dniach
≤ 8 ≤ 3
≤ 5
≤ 3
≤ 1,5
≤ 3
Ziarnistość [mm] 0 – 3 0 – 2 0 – 3 0 – 3 0 -3 0 – 2
Grupa kruszyw twardych
wg DIN 1100
  M A A KS M
twardość w skali Mohsa 7 – 8 ok. 8 7 – 8 7 – 8 7 – 8 7 – 8
Pakowanie worki 25kg na paletach do1200kg
Oznaczenie wg EN 13813 CT-C70-F10-A9 CT-C70-F15-A3 CT-C70-F10-A6 CT-C70-F10-A3 CT-C70-F10-A1,5 CT-C80-F15-A3
KARTA TECHNICZNA pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon

 

 

KORODUR – kruszywa firmy KORODUR

Korodur jest odpowiednio skomponowaną mieszanką kruszyw przeznaczoną do łączenia z cementem i innymi dodatkami chemicznymi w celu samodzielnego wytworzenia materiałów utwardzających lub jastrychów.

Rodzaj
kruszywa:
Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] po 28 dniach
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] po 28 dniach
Odporność na ścieranie wg Bohmego [cm³ /50 cm²] po 28 dniach
Ziarnistość [mm]
Grupa kruszyw twardych wg DIN 1100
Obciążenie (DIN 18560, cz.7) Grubość warstwy [mm] Zużycie materiału [kg/m2] karta tech.
KORODUR
0/4
F10
C80
≤ 5
0 – 4
A
I ciężkie 15 21-24 pdf_icon
II średnie 10 14-16
III lekkie 8 12-13
KORODUR
VS 0/5
F10
C80
≤ 5
0 – 5
A
I ciężkie 15 21-24 pdf_icon
II średnie 10 14-16
III lekkie 8 12-13
KORODUR WH-Special F10
C80
≤ 3
0 – 5
A
I ciężkie 15 22-27 pdf_icon
II średnie 10 15-18
III lekkie 8 13-14
KORODUR WH-Metallisch F12
C80 ≤ 3 0 – 4 M I ciężkie 8 21 pdf_icon
II średnie 6 16
KORODUR Diamantbeton
F10 C80 ≤ 3 0 – 4 M I ciężkie 6 9,5 pdf_icon
II średnie 5 8
III lekkie 4 6,5

Korodur 0/4 – Korodur 0/4 – kruszywa twarde wg niemieckiej normy DIN 1100 – A 0/4.
Korodur 0/4 to mieszanka mineralnych kruszyw twardych, takich jak kwarc górski z dodatkami pochodzącymi z procesów metalurgicznego topienia metali. Ta specjalna mieszanka gwarantuje ponadprzeciętną, wysoką odporność na zginanie i ściskanie, bardzo dobrą odporność na ścieranie oraz bezpieczeństwo przeciwpoślizgowe wykonanych powierzchni posadzek przemysłowych. Służy do wykonywania mocnych jastrychów cementowych wg DIN 18 560 cz. 7: „cementowe jastrychy jednowarstwowe połączone z nośnymi płytami betonowymi“.

Korodur VS 0/5 – Korodur VS 0/5 – kruszywo twarde wg normy DIN 1100 – A 0/5. Korodur VS 0/5 to mieszanka wysokowartościowych kruszyw twardych, do których zalicza się kwarc górski z dodatkami pochodzącymi z procesów metalurgicznego topienia metali. Wyjątkowy skład mieszanki gwarantuje nieprzeciętnie wysoką odporność na zginanie i ściskanie oraz bardzo dobrą odporność na ścieranie. Zapewnia też doskonałe właściwości przeciwpoślizgowe, jakimi powinny wyróżniać się posadzki przemysłowe. Mieszanka służy do wykonywania twardych posadzek cementowych wg DIN 18 560 cz. 7: „Jednowarstwowe cementowe posadzki przemysłowe połączone z betonem nośnym“.

KORODUR WH-Special – Kruszywa twarde wg normy DIN 1100 grupy A. Do wykonywania mocnych jastrychów cementowych wg EN 18 560 i EN 13 813. Do najwyższych obciążeń w ruchu kół stalowych i transportu materiałów o ostrych kantach, do ramp przeładunkowych Syntetyczne kruszywa twarde o odporności na ścieranie jak twarde kruszywo metaliczne.

KORODUR WH-Metallisch – metaliczne kruszywo nie rdzewiejące. Korodur WH-metallisch – kruszywo twarde wg niemieckiej normy DIN 1100 – M 0/4. Kruszywo Korodur WH-metallisch przeznaczone jest do wykonywania posadzek przemysłowych spełniających najwyższe wymagania w zakresie wytrzymałości na rozciąganie przy jednocześnie bardzo wysokiej wytrzymałości na ścieranie.

KORODUR Diamantbeton – Kruszywa twarde wg normy DIN 1100 grupy KS CT-C70-F10-A1,5, przeznaczone do wykonywania twardych jastrychów cementowych wg EN 18 560 i EN 13 813. Do ekstremalnie wysokich wymagań dotyczących ruchu i odporności na zużycie. To specjalne kruszywo z elektrokorundu i węglika krzemu. Wyróżnia je ekstremalna odporność na ścieranie.

I ciężkie
II średnie
III lekkie