Produkty Sprawdź produkty

Dylatacja SINUSOIDALNA

Dylatacje HC-Delta Sinus Slide z pianką do napraw dylatacji

Jeśli uszkodzone krawędzie betonu nie zostaną naprawione to uszkodzenia będą się pogłębiały i poszerzały co w rezultacie uniemożliwi eksploatację posadzki lub doprowadzi do uszkodzeń przejeżdżających przez nie pojazdów.

zniszczona dylatacja zniszczona dylatacja 2

Wypełnienie szczelin masami naprawczymi jest rozwiązaniem krótkoterminowym w przypadku posadzek narażonych na ruch pojazdów i problem będzie z czasem powracał. To zamknięte koło zniszczeń moża zatrzymać jedynie poprzez trwałą naprawę, która zneutralizuje przyczynę powstawania tych zniszczeń

Do tego niezmiernie przydatne stają się dylatacje sinusoidalne HC-Delta SINUS Slide® z pianką, które eliminują przyczynę powstawania zniszczeń czyli uderzenia kół pojazdów w krawędzie otwartego złącza. Z dylatacją HC-Delta SINUS Slide® realizowany jest przejazd przez dylatację w 100% wolny od wstrząsów a nawet najmniejszych wibracji – dlatego pojawienie się zniszczeń w przyszłości jest po prostu niemożliwe.

Dylatacja HC-Delta Sinus Slide® z zamontowaną fabrycznie pianką pomiędzy górnymi sinusoidalnymi profilami służy do trwałej naprawy zniszczonych dylatacji. Zastosowanie tych profili do napraw eliminuje na zawsze przyczynę powstawania zniszczeń. Z dylatacją HC-Delta Sinus Slide® jest realizowany przejazd przez dylatację w 100% wolny od wstrząsów, a nawet najmniejszych wibracji. Dlatego pojawienie się zniszczeń w przyszłości jest po prostu niemożliwe. Zastosowanie pianki pomiędzy górnymi profilami sinusoidalnymi ma na celu umożliwienie pracy dylatacji zarówno na skurcz jak i rozkurcz. Grubość pianki: 5 mm lub 9 mm – do wyboru.

 

Aby proces naprawy był trwały i skuteczny należy:
  • wyciąć piłą beton na pełnej głębokości płyty po obu stronach zniszczonej dylatacji na szerokość ok. 80 – 100 cm,
  • usunąć ostrożnie beton, ubić materiał podłoża i dokładnie go wypoziomować.
HC-Delta SINUS do napraw dylatacji
HC-Delta SINUS do napraw dylatacji
  • wywiercić poziome otwory w betonie i osadzić w nich pręty żebrowane (Ø16, długości 60cm) po obu stronach otworu,
  • umieścić co najmniej 3 pręty na metr po każdej stronie – pręty powinny zostać osadzone w betonie przy użyciu żywicznego preparatu kotwiącego, tak aby 30 cm pręta pozostawało w betonie a pozostałe 30 cm z niego wystawało,
HC-Delta SINUS do napraw dylatacji
  • na podłożu rozłożyć folie izolacyjne pod posadzkę,
  • umieścić w środku otworu dylatację HC-Delta Sinus Slide® z pianką oraz wypoziomować ją wzdłuż i w poprzek.

 

Aby ustabilizować położenie dylatacji należy:

  • wbić w grunt pręty tuż przy kołkach kotwowych, zespawać je ze sobą lub użyć siatki zbrojeniowej i dospawać kołki kotwowe do siatki oraz siatkę do prętów umieszczonych uprzednio w betonowej płycie,
  • wypełnić otwór betonem lub masą naprawczą po obu stronach dylatacji i wykończyć go poprzez zatarcie, wypolerowanie i zaimpregnowanie.

Ten system naprawczy z wykorzystaniem dylatacji HC-Delta Sinus Slide® zapewnia przejazd pomiędzy płytami betonowymi w 100% wolny od wstrząsów, a nawet najmniejszych wibracji, więc pojawienie się jakichkolwiek zniszczeń w przyszłości jest po prostu niemożliwe!

naprawa4

pdf_button NAPRAWA DYLATACJI