Produkty Sprawdź produkty

HC-SINUS Slide Repair

Profile dylatacyjne HC-SINUS Slide Repair do napraw dylatacji

W pewnych przypadkach nie ma sensu usuwanie betonu wzdłuż zniszczonej dylatacji na całej grubości betonowej płyty oraz stosowania całego profilu dylatacyjnego do naprawy zniszczonej dylatacji tak jak w przypadku napraw za pomocą profilu HC-Delta SINUS Slide® z pianką.

Jeśli mamy pewność, że zniszczeniu uległy jedynie górne partie płyty wzdłuż dylatacji wówczas można usunąć beton tylko na pewnej określonej grubości posadzki. Jeśli w tym miejscu znajduje się jakiś system dylatacyjny to również wystarczy usunąć jedynie jego górną część. Możemy wtedy zastosować specjalnie zaprojektowany profil HC-SINUS Slide® Repair. Profil ten składa się z dwóch sinusoidalnych stalowych profili grubości 5mm pomiędzy
którymi znajduje się pianka polietylenowa. Pianka umożliwia kompensatę ruchów skurczowych jak i rozkurczowych. Profil ten jest dodatkowo wyposażony w stopy wsporcze po bokach z perforacją (otwory średnicy 10mm), które ułatwiają jego zamontowanie.

Dylatacja HC-SINUS Slide Repair służy do trwałej naprawy zniszczonych dylatacji. Zastosowanie tych profili do napraw eliminuje na zawsze przyczynę powstawania zniszczeń. Z tym naprawczym profilem dylatacyjnym HC-SINUS Slide Repair realizowany jest przejazd przez dylatację w 100% wolny od wstrząsów a nawet najmniejszych wibracji, dlatego pojawienie się zniszczeń w przyszłości jest po prostu niemożliwe.

Wykonanie naprawy

W pierwszym etapie należy usunąć zniszczony beton (i górną część dylatacji, jeśli była
zastosowana) na szerokość co najmniej 150mm oraz odpowiednią głębokość w zależności od
rozległości zniszczeń i sytuacji (min. 40mm).

Wzdłuż odsłoniętej szczeliny dylatacyjnej należy ułożyć sznur dylatacyjny, wciskając go nieco w szczelinę.

Następnie należy umieścić profil HC-SINUS Slide® Repair na sznurze wzdłuż szczeliny. Sznur separuje od siebie obie strony i zapewnia kontynuację przebiegu dylatacji.

Wywiercić otwory w podłożu tuż pod otworami w stopach wsporczych na pręty średnicy Ø10, a następnie umieścić w nich pręty tak, aby przechodziły one przez otwory w stopach.
Wypoziomować profil wzdłuż i w poprzek, do czego przydatne będą nakrętki na prętach, które możemy umieścić pod i nad stopami.

Po dokładnym wypoziomowaniu profilu wzdłuż i w poprzek należy pręty dospawać do stóp wsporczych. Umieszczenie 2 prętów na metr profilu po każdej ze stron powinno być wystarczające, lecz wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Pręty należy poobcinać tuż nad stopami, aby po wylaniu zaprawy naprawczej nie wystawały ponad poziom
posadzki. Górna powierzchnia profilu musi znajdować się idealnie w poziomie posadzki.

Następnie należy już tylko wypełnić jedną i drugą stronę zbrojonym betonem lub specjalną
zaprawą naprawczą i wykończyć powierzchnię poprzez zatarcie, wypolerowanie i
zaimpregnowanie.

Ten system naprawczy zapewnia przejazd pomiędzy płytami betonowymi w 100% wolny od wstrząsów a nawet najmniejszych wibracji, więc pojawienie się jakichkolwiek zniszczeń w przyszłości jest po prostu niemożliwe!

DOSTĘPNE WYSOKOŚCI PROFILI: A = 35mm; 50mm; 68mm; 75mm; 90mm; 116mm.

Jeśli uszkodzone krawędzie betonu nie zostaną naprawione to uszkodzenia będą się pogłębiały i poszerzały co w rezultacie uniemożliwi eksploatację posadzki lub doprowadzić do uszkodzeń przejeżdżających przez nie pojazdów. Wypełnienie szczelin masami naprawczymi jest rozwiązaniem krótkoterminowym w przypadku posadzek narażonych na ruch pojazdów i problem będzie z czasem powracał.
To zamknięte koło zniszczeń można zatrzymać jedynie poprzez trwałą naprawę, która zneutralizuje przyczynę powstawania tych zniszczeń.

zniszczona dylatacja zniszczona dylatacja

 

W pewnych przypadkach nie ma sensu stosowania całego profilu dylatacyjnego do naprawy zniszczonej dylatacji.

Można zastosować specjalnie zaprojektowany do napraw sinusoidalny profil zbrojący krawędzie HC-SINUS Slide REPAIR.

Specjalna konstrukcja z wypełnieniem pomiędzy sinusoidalnymi profilami w postaci pianki i specjalnymi stopami wsporczymi zapewnia dwukierunkowy ruch poziomy – otwieranie i zamykanie dylatacji.

zniszczona dylatacja

 

 

 

wycięty beton wzdłuż dylatacji

Aby proces naprawy był trwały i skuteczny należy:

1. Wyciąć piłą beton na po obu stronach zniszczonej dylatacji na szerokość około 100 -150mm i głębokość około 100mm wzdłuż przebiegającej zniszczonej dylatacji.
2. Zamontować specjalnie zaprojektowany profil sinusoidalny dokładnie nad przebiegającą szczelina dylatacyjną.
3. Wypoziomować w poziomie oraz w poprzek złącza.
4. Następnie należy wypełnić otwór betonem (zbrojonym) lub specjalna zaprawa naprawczą i wykończyć posadzkę przez zatarcie i wypolerowanie.

naprawa7
Ten system naprawczy zapewnia przejazd pomiędzy płytami betonowymi w 100% wolny od wstrząsów a nawet najmniejszych wibracji, więc pojawienie się jakichkolwiek zniszczeń w przyszłości jest po prostu niemożliwe!

hc_sinus_slide_repair

DOSTĘPNE WYSOKOŚCI PROFILI:   A =  35mm; 50mm; 60mm; 68mm; 75mm; 90mm; 116mm.

hc-sinus-slide-repair


pdf_button NAPRAWA DYLATACJI KROK PO KROKU


ZDJĘCIA Z NAPRAWY:

naprawa HC-Delta SINUS Slide
naprawa HC-Delta SINUS Slide
naprawa HC-Delta SINUS Slide