Produkty Sprawdź produkty

HC-SINUS Slide Repair

Naprawa dylatacji posadzek przemysłowych – profile HC-Sinus Slide ®Repair

Naprawa dylatacji posadzek przemysłowych może przyjmować różne formy, a wybór tej właściwej jest zależny od stopnia zniszczenia szczeliny. Nie zawsze jest konieczne usuwanie betonu na całej grubości betonowej płyty. Nie w każdej sytuacji też jest potrzebne zastosowanie do naprawy całego profilu dylatacyjnego, tak jak w przypadku napraw za pomocą profilu HC-Delta Sinus Slide® z pianką.

 

Jeśli mamy pewność, że zniszczeniu uległy jedynie górne partie płyty wzdłuż dylatacji wówczas można usunąć beton tylko na określonej grubości posadzki. Jeśli w tym miejscu znajduje się jakiś system dylatacyjny, to również wystarczy usunąć jedynie jego górną część. Naprawa dylatacji posadzek przemysłowych w takich przypadkach może być wykonana za pomocą specjalnie zaprojektowanego profilu HC-Sinus Slide® Repair. Konstrukcja składa się z dwóch sinusoidalnych stalowych profili o grubości 5 mm, pomiędzy którymi znajduje się pianka polietylenowa. Elastyczny materiał umożliwia kompensację ruchów skurczowych, jak i rozkurczowych. Profil ten ma umieszczone na bokach stopy wsporcze z perforacją (otwory średnicy 10 mm), które ułatwiają jego zamontowanie.

 

Przeznaczeniem HC-Sinus Slide Repair jest trwała naprawa dylatacji posadzek przemysłowych. Zastosowanie tych profili eliminuje na zawsze przyczynę powstawania zniszczeń. Po zamontowaniu profilu HC-Sinus Slide Repair przejazd przez dylatację w jest 100% wolny od wstrząsów i najmniejszych wibracji. Dlatego pojawienie się zniszczeń w przyszłości jest po prostu niemożliwe.

 

Etapy wykonania naprawy dylatacji posadzek przemysłowych:

 

  • usunąć zniszczony beton (i górną część dylatacji, jeśli była zastosowana) na szerokość co najmniej 150 mm oraz odpowiednią głębokość – w zależności od rozległości zniszczeń i sytuacji (min. 40 mm),
  • wzdłuż odsłoniętej szczeliny dylatacyjnej ułożyć sznur dylatacyjny, wciskając go nieco w szczelinę,
  • umieścić profil HC-Sinus Slide® Repair na sznurze wzdłuż szczeliny – sznur separuje od siebie obie strony i zapewnia kontynuację przebiegu dylatacji,
  • wywiercić otwory w podłożu tuż pod otworami w stopach wsporczych na pręty średnicy Ø10, a następnie umieścić w nich pręty tak, aby przechodziły one przez otwory w stopach,
  • wypoziomować profil wzdłuż i w poprzek, do czego przydatne będą nakrętki na prętach, które możemy umieścić pod i nad stopami,
  • po dokładnym wypoziomowaniu profilu wzdłuż i w poprzek należy pręty dospawać do stóp wsporczych – umieszczenie 2 prętów na metr profilu po każdej ze stron powinno być wystarczające, lecz wszystko zależy od indywidualnej sytuacji,
  • pręty poobcinać tuż nad stopami, aby po wylaniu zaprawy naprawczej nie wystawały ponad poziom posadzki – górna powierzchnia profilu musi znajdować się idealnie w poziomie posadzki.
  • wypełnić jedną i drugą stronę zbrojonym betonem lub specjalną zaprawą naprawczą i wykończyć powierzchnię poprzez zatarcie, wypolerowanie i zaimpregnowanie.

 

Naprawa dylatacji posadzek przemysłowych z wykorzystaniem tego systemu zapewnia przejazd pomiędzy płytami betonowymi w 100% wolny od wstrząsów a nawet najmniejszych wibracji. Dlatego też pojawienie się jakichkolwiek zniszczeń w przyszłości jest po prostu niemożliwe!

 

Dostępne wysokości profili: A = 35 mm; 50 mm; 68 mm; 75 mm; 90 mm; 116 mm.

 

Jeśli uszkodzone krawędzie betonu nie zostaną naprawione to uszkodzenia będą się pogłębiały i poszerzały co w rezultacie uniemożliwi eksploatację posadzki lub doprowadzić do uszkodzeń przejeżdżających przez nie pojazdów. Wypełnienie szczelin masami naprawczymi jest rozwiązaniem krótkoterminowym w przypadku posadzek narażonych na ruch pojazdów i problem będzie z czasem powracał.
To zamknięte koło zniszczeń można zatrzymać jedynie poprzez trwałą naprawę, która zneutralizuje przyczynę powstawania tych zniszczeń.

zniszczona dylatacja zniszczona dylatacja

 

W pewnych przypadkach nie ma sensu stosowania całego profilu dylatacyjnego do naprawy zniszczonej dylatacji.

Można zastosować specjalnie zaprojektowany do napraw sinusoidalny profil zbrojący krawędzie HC-SINUS Slide REPAIR.

Specjalna konstrukcja z wypełnieniem pomiędzy sinusoidalnymi profilami w postaci pianki i specjalnymi stopami wsporczymi zapewnia dwukierunkowy ruch poziomy – otwieranie i zamykanie dylatacji.

zniszczona dylatacja

 

 

 

wycięty beton wzdłuż dylatacji

Aby proces naprawy był trwały i skuteczny należy:

1. Wyciąć piłą beton na po obu stronach zniszczonej dylatacji na szerokość około 100 -150mm i głębokość około 100mm wzdłuż przebiegającej zniszczonej dylatacji.
2. Zamontować specjalnie zaprojektowany profil sinusoidalny dokładnie nad przebiegającą szczelina dylatacyjną.
3. Wypoziomować w poziomie oraz w poprzek złącza.
4. Następnie należy wypełnić otwór betonem (zbrojonym) lub specjalna zaprawa naprawczą i wykończyć posadzkę przez zatarcie i wypolerowanie.

naprawa7
Ten system naprawczy zapewnia przejazd pomiędzy płytami betonowymi w 100% wolny od wstrząsów a nawet najmniejszych wibracji, więc pojawienie się jakichkolwiek zniszczeń w przyszłości jest po prostu niemożliwe!

hc_sinus_slide_repair

DOSTĘPNE WYSOKOŚCI PROFILI:   A =  35mm; 50mm; 60mm; 68mm; 75mm; 90mm; 116mm.

hc-sinus-slide-repair


pdf_button NAPRAWA DYLATACJI KROK PO KROKU


ZDJĘCIA Z NAPRAWY:

naprawa HC-Delta SINUS Slide
naprawa HC-Delta SINUS Slide
naprawa HC-Delta SINUS Slide