Dodatkowe informacje

Faktury elektroniczne

  • Porozumienie o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej – Odbiorca efaktur Pobierz
  • Oświadczenie o zmianie adresu E-mail do dostarczania faktur w formie elektronicznej – Odbiorca efakturPobierz
  • Oświadczenie o wycofaniu akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej – Odbiorca efaktur Pobierz