dylatacja ALPHAJOINT 4010 marki Permaban

Profile dylatacyjne AlphaJoint® 4010 marki PERMABAN jako prekursor, są z pewnością najbardziej znanymi systemami dylatacyjnymi na rynku posadzek przemysłowych, wyróżniając się przede wszystkim wysoką jakością wykonania i niezawodnością. Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych, do posadzek narażonych na duże obciążenia. Zapewniają swobodny ruch poziomy sąsiednich płyt betonowych oraz zapobiegają wszelkim ruchom pionowym tych płyt, zabezpieczając również ich krawędzie. Dostępne w standardzie w przedziale wysokości od 250 do 300mm oraz wyższe.

Profile dylatacyjne PERMABAN AlphaJoint 4010 przeznaczone są głównie do betonowych posadzek bezspoinowych, gdyż pełnią również rolę przerwy roboczej jako szalunek tracony, ale mogą być również bez problemu stosowane w betonowych posadzkach ciętych.

Masywne górne płaskowniki szerokości 10mm i wysokości 40mm tzw. „4010” zabezpieczają krawędzie zdylatowanych płyt posadzek przed kruszeniem się, gdyż są one narażone na uderzenia kół wózków widłowych przejeżdżających przez otwarte złącze dylatacyjne.

Płyta rozdzielająca jest na całej długości, dołem i górą zagięta, a zagięcia są perforowane co zapewnia dodatkowe obok kołków kotwiących, ciągłe zakotwienie w betonie, zwiększa wytrzymałość i sztywność dylatacji ograniczając ich "skręcanie" się.

Płytowe dyble TD zapewniają przenoszenie obciążeń między zylatowanymi płytami, umożliwiając ruch poziomy betonowy płyt, zapobiegając jednocześnie jakimkolwiek ruchom pionowym tych płyt względem siebie na złączu dylatacyjnym.

Dylatacje są dostępne z jednym z trzech rodzajów płytowych dybli przenoszących obciążenia: TD6 grubości 6 mm, TD8 grubości 8 mm lub TD10 grubości 10 mm. Dyble te są tego samego kształtu i różnią się jedynie grubością.

Profile są złączone zrywalnymi nitami, które ulegają rozerwaniu podczas skurczu betonu, umożliwiając otwarcie się dylatacji i skompensowanie tego skurczu. Kołki kotwowe zapewniają zakotwienie stalowych elementów po każdej stronie złącza. Po rozerwaniu nitów w jednej betonowej płycie zostaje: górny płaskownik zbrojący krawędź płyty, płyta rozdzielająca i płytowy dybel. W drugiej betonowej płycie zostaje górny płaskownik i osłona dybla, z której owy dybel już się wysunął na tyle na ile odsunęły się od siebie płyty kompensując skurcz betonu. Nawet w skrajnych sytuacjach przy 30mm otwarciu złączą, płytowe dyble TD nadal przenoszą obciążenia z jednej płyty na drugą i zapobiegają klawiszowaniu płyt.

Długość jednego profilu to 3m. Profile można ciąć w dowolnym miejscu.

Dylatacje AlphaJoint 4010 w standardzie są wykonywane ze stali naturalnej, można jednak zamówić profile również w wersji z ocynkowanymi górnymi płaskownikami 4010.

W standardzie profile są dostępne w przedziale wysokości od 250 do 300 mm, wyższe profile dostępne na zamówienie. Profile niższe, do niższych posadzek o wysokościach od 75 do 225mm bez przedłużonej i perforowanej płyty rozdzielającej noszą nazwę AlphaJoint Classic 4010 >>.

Dostępne wysokości profil AlphaJoint 4010:

NAZWA

WYSOKOŚĆ DYLATACJI
[mm]

WYSOKOŚĆ POSADZKI
[mm]
AlphaJoint 4010 250
250
260 - 280
AlphaJoint 4010 275
275
290 - 300
AlphaJoint 4010 300
300
310 - 330Każdy w ww. profili dostępny jest z dyblami TD przenoszącymi obciążenia. Do wyboru są trzy grubości dybli: TD6, TD8 i TD10 grubości odpowiednio 6, 8 i 10mm.

Profile niższe, do niższych posadzek naszą nazwę AlphaJoint  Classic 4010 >>.

MONTAŻ:

- najprościej zamontować profile tradycyjnie za pomocą
prętów wbijanych w grunt, które należy dospawać do wypoziomowanego profilu
- kolejne sztuki łączymy na zakładkę, skręcając ze sobą końce
- po zabetonowaniu jednej strony, zaleca się obcięcie prętów tuż przy gruncie z drugiej strony

Dostępne są prefabrykowane złączą ale ich użycie nie jest koniecznością.

złącze krzyżowe "X"
złącze "T"
złącze narożnikowe "L"
złącze xzłącze Lzłącze L