dylatacja AlphaJoint CSS marki Permaban z górnymi nierdzewnymi profilami ceowymi

Dylatacja AlphaJoint CSS marki Permaban jest przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, do małych, średnich i dużych obciążeń przy wylewaniu betonowych posadzek przemysłowych. Znajduje zastosowanie przy posadzkach grubości 140 - 330mm. **Górne profile ceowe wykonane są ze stali nierdzewnej **przez co część, która jest widzoczna po jej zabetonowaniu jest odporna na chemikalia. Doskonała do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Pełni również rolę przerwy roboczej umożliwiając przerwanie betonowania w dogodnym momencie. Dostarczana w odcinkach 3-metrowych.

Górne profile tzw. CSS wykonane są ze stali nierdzewnej (C-profiles from Stainless Steel) przez co są odporne na różne chemikalia. Eliminują ryzyko wystąpienia korozji mimo kontaktu posadzki z wilgocią lub środkami chemicznymi, oraz mogą być stosowane tam, gdzie panują rygorystyczne warunki czyszczenia. Górne nierdzewne profile nadają dylatacji estetyczny wygląd a przede wszystkim ograniczają ich zniszczenie wywołane korozją przez lata ich użytkowania. Nadają się idealnie do punktów sprzedaży detalicznej i zakładów produkcji żywności i leków, w których higiena jest najważniejsza, jak również do ochrony drzwi - na przykład przy dokach załadunkowych.

Przeznaczone głównie do betonowych posadzek bezspoinowych, gdyż pełnią również rolę przerwy roboczej jako szalunek tracony, ale mogą być również bez problemu stosowane w betonowych posadzkach ciętych.

Górne, nierdzewne profile ceownikowe szerokości 10mm, zabezpieczają krawędzie zdylatowanych płyt posadzek przed kruszeniem się, gdyż są one narażone na uderzenia kół wózków widłowych przejeżdżających przez otwarte złącze dylatacyjne.

Poszerzona górą i dołem płyta rozdzielająca oraz jej perforacja, zapewniają dodatkowe obok kołków kotwiących, ciągłe zakotwienie w betonie, przez co zwiększa się wytrzymałość i sztywność dylatacji, oraz ogranicza "skręcanie" profili.

Płytowe dyble TD zapewniają przenoszenie obciążeń między zylatowanymi płytami, umożliwiając ruch poziomy betonowy płyt, zapobiegając jednocześnie jakimkolwiek ruchom pionowym tych płyt względem siebie na złączu dylatacyjnym.

Dylatacje są dostępne z jednym z trzech rodzajów płytowych dybli przenoszących obciążenia: TD6 grubości 6 mm, TD8 grubości 8 mm lub TD10 grubości 10 mm. Dyble te są tego samego kształtu i różnią się jedynie grubością.

Górne profile "C" są złączone zrywalnymi nitami, które ulegają rozerwaniu podczas skurczu betonu, umożliwiając otwarcie się dylatacji i skompensowanie tego skurczu. Kołki kotwowe zapewniają zakotwienie stalowych elementów po każdej stronie złącza. Po rozerwaniu nitów w jednej betonowej płycie zostaje: górny profil "C" zbrojący krawędź płyty, płyta rozdzielająca i płytowy dybel. W drugiej betonowej płycie zostaje drugi górny profil "C" i osłona dybla, z której owy dybel już się wysunął na tyle na ile odsunęły się od siebie płyty kompensując skurcz betonu.

Nawet w skrajnych sytuacjach przy 30mm otwarciu złączą, płytowe dyble TD nadal przenoszą obciążenia z jednej płyty na drugą i zapobiegają klawiszowaniu płyt.

Długość jednego profilu to 3m. Profile można ciąć w dowolnym miejscu.

Dostępne wysokości profili AlphaJoint CSS:

NAZWA
wysokość dylatacji
[mm]
wysokość posadzki
[mm]
AlphaJoint CSS 130
130140 - 160
AlphaJoint CSS 150
150160 - 180
AlphaJoint CSS 175
175190 - 210
AlphaJoint CSS 200
200210 - 230
AlphaJoint CSS 225
225240 - 260
AlphaJoint CSS 250
250260 - 280
AlphaJoint CSS 275
275290 - 310
AlphaJoint CSS 300300310 - 330

Do posadzek niższych niż 140cm dostępna jest niższa wersja tego produktu o nazwie AlphaJoint Classic CSS .

Każdy z ww. profili dostępny jest z dyblami TD przenoszącymi obciążenia. Do wyboru są trzy grubości dybli: TD6, TD8 i TD10 grubości odpowiednio 6, 8 i 10mm.