włókna polipropylenowe do betonu BELMIX

Włókna polipropylenowe BELMIX to wysokiej jakości włókna do betonu i jastrychów wykonane z polipropylenu. Dodatek włókien do betonu stanowi zbrojenie rozproszone i znacznie organiczna występowanie mikropęknięć i rys skurczowych . Włówkna BELMIX w mieszance betonowej wykazują działanie przeciwskurczowe, zwiększają udarność i odporność na rozkruszanie betonu. W przypadku zapraw natryskowych poprawiają ich reologię. Włókna nie korodują i nie przewodzą prądu. Dostępne długości włókien to: 6, 12 i 18mm. Pakowane w worki 0,9kg przeznaczone na 1m3 betonu.

Włókna Belmix wykonane z czystego, obojętnego chemicznie polipropylenu, o właściwościach gwarantujących ich łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą i ich bardzo dobre rozprowadzenie w mieszance betonowej lub w zaprawie. Włókna Belmix tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia lecz nie zastępuje zbrojenia konstrukcyjnego. Zapewniają wzrost wytrzymałości na zginanie przy rozciąganiu, podwyższoną udarność, wzrost odporności ogniowej oraz wydłużoną trwałość.

Dodatek 0,9kg włókien BELMIX 18mm odpowiedni na 1m3 mieszanki betonowej to aż 180 000 000 włókien, co stanowi około 3 240km włókien.

Pakowanie: Karton 32 szt. x 0,9kg.