dylatacja ocynkowana BETAEXPANSION z pianką marki Permaban

Dylatacja BetaExpansion z pianką to idealny system szalunku traconego do zastosowań zewnętrznych jak betonowe place zewnętrzne czy drogi dojazdowe. Wykonana z wytrzymałej stali ocynkowanej odpornej na warunki atmosferyczne z zamontowaną pomiędzy stalowymi profilami pianką pozwalającą na skurcz podczas dojrzewania betonu oraz na ekspansję i skurcz betonu w zależności od panującej temperatury. Pełni również rolę przerwy roboczej i pozwala na przerwanie betonowania w dogodnym momencie.

Konstrukcja składa się z dwóch ocynkowanych blach o grubości 2 mm będących płytami rozdzielającymi oraz zamontowanej między nimi ściśliwej pianki grubości 10mm. Obie płyty rozdzielające są na całej długości, dołem i górą zagięte, a zagięcia są perforowane co zapewnia pewne zakotwienie blach w betonie, zwiększa wytrzymałość i sztywność dylatacji ograniczając ich "skręcanie" się. Pianka umożliwia kompensowanie skurczu betonu podczas jego schnięcia oraz rozszerzania się przy wahaniach temperatury. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamówienia profilu z grubszą pianką – 20mm.

Profile dylatacyjne charakteryzują się 12 mm ochroną krawędzi betonowych płyt po obu stronach złącza. Zaokrąglone wewnętrzne krawędzie górnych profili pomagają zmniejszyć uszkodzenia kół wózków przejeżdżających przez otwarte złącze, natomiast ostre zewnętrzne krawędzie górnych profili pomagają w starannym wykończeniu podczas zacierania.

Długość jednego profilu to 2,4m. Profile można docinać w dowolnym miejscu. Dostępne z płytowymi dyblami przenoszącymi obciążenia TD6, TD8 lub TD10 grubości odpowiednio 6, 8 i 10mm.

Dylatacja pełni również rolę przerwy roboczej i pozwala na przerwanie betonowania w dogodnym momencie.

Dostępne wysokości profili (profile niższe i wyższe na zapytanie):

NAZWAwysokość profilu [mm]
wysokość posadzki [mm]
BetaExpansion 130
130140 - 160
BetaExpansion 150
150160 - 180
BetaExpansion 175
175180 - 200
BetaExpansion 200
200210 - 230

Każdy w ww. profili dostępny jest z dyblami TD przenoszącymi obciążenia. Do wyboru są trzy grubości dybli: TD6, TD8 i TD10 grubości odpowiednio 6, 8 i 10mm.