sucha mieszanka jastrychowa FORTEDUR WET 1031

Sucha mieszanka jastrychowa FORTEDUR WET 1031 to specjalna mieszanka wypełniaczy metalicznych, cementu oraz innych domieszek chemicznych, przeznaczona do wykonywania utwardzenia powierzchniowego w formie warstwy jastrychu. Może być nakładana na świeży beton bądź starą betonową posadzkę po jej wcześniejszym przygotowaniu i wcześniejszym nałożeniu warstwy szczepnej. Posadzka z utwardzeniem powierzchniowym warstwą jastrychu jest gładka o właściwościach antypoślizgowych, odporniejsza na zużycie i uderzenia, łatwa w utrzymaniu czystości oraz praktycznie nie pyląca w porównaniu do zwykłego betonu. Zwiększona jest również jej odporność na nasiąkanie (oleje, rozpuszczalniki i inne).

Posadzki przemysłowe narażone są na bardzo duże obciążenia i tarcie podczas intensywnej eksploatacji, dlatego na ich powierzchni wskazane jest wykonanie utwardzenia powierzchniowego.

FORTEDUR WET 1031 to sucha mieszanka w skład której wchodzą:  56% wypełniacze metaliczne, cement i inne domieszki chemiczne, FORTEDUR WET 1031 po zmieszaniu z wodą nakłada się na posadzkę w formie warstwy. W porównaniu do utwardzenia powierzchniowego w formie suchej posypki rozsypywanej i zacieranej na świeżym betonie, utwardzenie jastrychem daje znacznie grubszą warstwę utwardzającą. Możemy uzyskać warstwę utwardzenia od 5 do 20mm. Otrzymamy w ten sposób posadzkę przemysłową odpowiednią pod wysokie wymagania eksploatacyjne, narażoną na intensywny ruch wózków widłowych. Zastosowanie tego systemu wymaga jednak dużego doświadczenia w jej nakładaniu.

PAKOWANIE:

Mieszanka jastrychowa FORTEDUR WET 1031 pakowana jest w 30kg worki. Worki układane są na paletach po 36 szt. Cała paleta waży 1080kg netto/1100kg brutto.

KOLORY:
Systemy posadzkowe na bazie suchych mieszanek jastrychowych FORTEDUR WET 1031 są wykonywane głównie w kolorze naturalnym szarym (kolor betonu). Sucha mieszanka może być jednak barwiona na wybrany kolor w zależności od wymagań klienta. Ostateczny kolor powierzchni jest zawsze kombinacją koloru suchej mieszanki z odcieniami szarości betonu.

SPOSÓB NAKŁADANIA NA ŚWIEŻY BETON (MOKRE NA MOKRE)

Jastrych Fortedur Wet 1031 nakłada się na świeży, lekko związany beton. Przed aplikacją należy usunąć z powierzchni betonu zalegające kałuże wody lecz nie należy dopuszczać do nadmiernego wysuszenia powierzchni. Konieczne jest sprawdzenie czy beton jest dostatecznie związany by utrzymać na powierzchni ciężar dorosłego człowieka – odcisk stopy powinien pozostawić na betonie ślad głębokości 3-5mm. Przed przystąpieniem do aplikacji jastrychu należy powierzchnię betonu wstępnie zatrzeć przy użyciu zacieraczek mechanicznych z talerzami.

Suchą mieszankę Fortedur Wet 1031 należy wymieszać z wodą w betoniarce lub innej mieszarce do betonu i nakładać na powierzchnię płyty betonowej w odpowiedniej ilości zależnej od grubości warstwy i rozprowadzać za pomocą listew wyrównujących.

Po aplikacji materiału powierzchnia powinna być mechanicznie zatarta zacieraczkami mechanicznymi z łopatkami combo i łopatkami wykańczającymi, które zapewniają wysoki stopień mechanicznego wykończenia powierzchni. Proces zacierania przy zwiększającym się skosie łopatek zacieraczki powinien być wielokrotnie powtarzany w zależności od przebiegu procesu wiązania betonu i jastrychu.

Bezpośrednio po zatarciu na utwardzoną powierzchnię należy rozpylić impregnat pielęgnacyjny Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426, który zapobiega zbyt wczesnemu wysychaniu warstwy powierzchniowej posadzki, podwyższa stopień jej utwardzenia, obniża jej chłonność oraz minimalizuje pylenie.


SPOSÓB NAKŁADANIA NA STARY BETON (MOKRE NA SUCHE)

Nakładanie jastrychu Fortedur Wet 1031 wiąże się z koniecznością użycia mostka szczepnego Fortedur 1091.

Przed aplikacją z podkładu betonowego trzeba usunąć luźne elementy i zanieczyszczenia. W przypadku zbyt gładkiej powierzchni lub miejscowych nierówności należy zwiększyć jej szorstkość i wyrównać za pomocą frezowania lub szlifowania. Podłoże betonowe powinno mieć dostateczną wytrzymałość na ściskanie (nim. 25 N/mm2) oraz dostateczną powierzchniową wytrzymałość na rozciąganie (min.1,5 N/mm2).

Przygotowany w ten sposób podkład trzeba dokładnie zwilżyć wodą. Zwilżanie rozpoczynamy na min. 18 godzin przed aplikacją jastrychu. Nasiąknięcie podkładu betonowego wodą musi być stale utrzymywane, również podczas nakładania mostka szczepnego. Należy bezwzględnie unikać tworzenia się kałuż oraz wyschniętych miejsc.

Na wilgotny podkład betonowy nakłada się równomiernie mostek szczepny Fortedur 1091 w formie zaprawy przygotowanej zgodnie z instrukcją w jego karcie technicznej. Czynność tę wykonuje się za pomocą szczotek lub mioteł z grubym włosem.

Suchą mieszankę Fortedur Wet 1031 należy wymieszać z wodą w betoniarce lub innej mieszarce do betonu. Nakłada się ją natychmiast, na mokry mostek szczepny po jego aplikacji w odpowiedniej ilości, zależnej od grubości warstwy i rozprowadza za pomocą listew wyrównujących. Na etapie nakładania mostka szczepnego, jak i jastrychu należy unikać przedwczesnego wysychania materiałów, spowodowanego powstawaniem lekkich czy miejscowych przeciągów oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Po aplikacji materiału powierzchnia powinna zostać zatarta zacieraczkami mechanicznymi z łopatkami combo i łopatkami wykańczającymi. Zapewniają one wysoki stopień fizycznego wykończenia powierzchni. Proces zacierania przy zwiększającym się skosie łopatek zacieraczki jest wielokrotnie powtarzany, w zależności od przebiegu procesu wiązania betonu i posypki.

Bezpośrednio po zatarciu na utwardzoną powierzchnię należy rozpylić impregnat pielęgnacyjny Fortecoat 1425 lub Fortecoat 1426, który zapobiega zbyt wczesnemu wysychaniu warstwy powierzchniowej posadzki, podwyższa stopień jej utwardzenia, obniża jej chłonność oraz minimalizuje pylenie.

Porównanie z innymi jastrychami firmy FORTEMIX:


Fortedur WET
1011

Fortedur WET
1021
Fortedur WET
1026
Fortedur WET
1031
Fortedur WET
1041
wypełniacz
(zawartość w suchej mieszance)
kruszywa kwarcowe 66,4%
tlenki spiekane 55,42%tlenki spiekane 27,7% +
wypełniacze metaliczne 27,7%
wypełniacze metaliczne 56,5%Węglik krzemu 30%
wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach
min. 65 MPa
min. 70 MPa
min. 80 MPamin. 80 MPamin. 80 MPa
odporność na ścieranie
wg Bohmego
5 cm3/50cm22 cm3/50cm21,5 cm3/50cm21 cm3/50cm21 cm3/50cm2
odporność na ścieranie
wg BCA
0,05 mm0,035 mm0,025mm0,02 mm0,02 mm
zużycie
1,8 kg/mm/m2
1,9 kg/mm/m22,1  kg/mm/m22,3 kg/mm/m22,35 kg/mm/m2
grubość warstwy
5 - 20mm
5 - 20mm5 - 20mm5 - 20mm5 - 20mm
woda zarobowa
3 - 3,5 litra/worek
4 -4,5 litra/worek
4  - 4,5 litra/worek
4 - 4,5 litra/worek
3,5-4 litra/worek

Aplikacja jastrychu Fortedur WET metodą MOKRE na SUCHE