profile dylatacyjne na płyty nośne HC-MINI OMEGA ze stali z powłoką Magnelis®, ze stali nierdzewnej oraz z aluminium o wysokościach od 60, 80 i 100mm

Profile dylatacyjne HC-Mini Omega są specjalnie zaprojektowane do stosowania w posadzkach przemysłowych na podwyższonych płytach nośnych, posadzkach na piętrach, parkingach na dachach, a także w niewielkich posadzkach w budynkach i prywatnych domach. Profile dylatacyjne HC-Mini Omega są dostępne w wersji z powłoką Magnelis®, z aluminium i stali nierdzewnej typu 304. Dostępne o grubości 2 x 2mm lub na specjalne zamówienie 2 x 3mm, o wysokościach 60, 80 i 100mm w odcinkach 2m.

HC Mini-Omega to profil dylatacyjny o max. wysokości 100mm, o grubości 2 x 2mm lub 2 x3mm, wyposażony w system ciągłego przenoszenia obciążeń oraz w kotwy przyspawane po obu stronach złącza. Profile są przeznaczone do lekko obciążonych posadzek wykonanych z betonu lub jastrychów. Niewielkie dylatacje HC-MINI Omega znajdują zastosowanie jako spoiny dylatacyjne i przerwy robocze dla wszystkich rodzajów górnych warstw, związanych lub nie związanych z podłożem, na przykład na stropowych płytach kanałowych czy kompozytowych. Zasadniczo profile dylatacyjne HC Mini-Omega stosuje się w biurach, przestrzeniach publicznych, szkołach i w innych budynkach z posadzkami wylewanymi później.

Produkt umożliwia poprzecznie i równolegle ruchy posadzki w stosunku do złącza i oddziela różne obszary budowy. Profile dylatacyjne HC-Mini Omegadostępne w wersji z niepoddanej obróbce stali gatunku S235JRG2 (zwykła), stali ocynkowanej ogniowo, z aluminium i stali nierdzewnej typu 304.

KONSTRUKCJA, MONTAŻ I WYKOŃCZENIE

Profile grubości 2x2mm dostępne są o wysokości: 60, 80, 90 i 100mm
Profile grubości 2x3mm dostępne są o wysokości: 80, 90 i 100mm

Wysokość profilu jest zwykle wybierana tak, aby był on 10 do 20 mm niższy od całkowitej grubość posadzki.

Dostarczany w odcinkach: 2000 mm (+ 5 mm / -10 mm).

Płaskie, boczne kotwy grubości 3mm w kształcie litery T mają otwory o średnicy 6,8mm do podparcia i zamontowania profili. Ponadto cztery z kotew na profil mają gwintowany otwór M8 do montażu na budowie śrub do regulacji wysokości profili. Rozstaw kotew: 370 mm

Profile z ciągłym systemem przenoszenia obciążeń, przenoszą owe obciążenia w poprzek złącza. Odstępy między dylatacjami muszą być tak dobrane, aby maksymalne otwarcie złącza wynosiło 10 mm.
System jest łatwy i szybki w montażu z uwagi na niewielką wagę i niewielkie 2m odcinki. Kolejne elementy łączone są na zakładkę.
Profile Omega nie mają centralnej osi, w stosunku do której obie strony byłyby symetryczne. Podczas montażu profilu zawsze upewnij się, że wyższy pionowy przekrój profilu jest skierowany do góry. Podczas wylewania posadzki należy zapewnić prawidłowe zagęszczenie i wykończenie betonu wzdłuż krawędzi dylatacji.

HC-Mini Omega z paskiem uszczelniającym z PIANKI

Ten specjalny produkt jest wyposażony w 2 wstępnie sprasowane paski uszczelniające z pianki o wysokości 15 mm. Są to otwarto-komórkowe paski uszczelniające typu BG1, które są fabrycznie zamontowane i sprasowane między profilami na górze i na dole. Jego celem jest zamknięcie otwartej szczeliny złącza i uszczelnienie jej. Szczelność osiąga się przez kompresję, lecz nie można zagwarantować absolutnej szczelności. Ze względu na strukturę pasków o otwartych komórkach, beton może przylgnąć do powierzchni i ograniczyć jej funkcjonalność. Dlatego my zalecamy ochronę powierzchni kompresowanej taśmy podczas lania posadzki.

HC Mini-Omega to profil dylatacyjny o max. wysokości 100mm, o grubości 2 x 2mm lub na specjalne zamówienie 2 x3mm, wyposażony w system ciągłego przenoszenia obciążeń oraz w kotwy przyspawane po obu stronach złącza.

Wysokość profilu jest zwykle wybierana tak, aby był on 10 do 20 mm niższy od całkowitej grubość posadzki.

Dostarczany w odcinkach: 2000 mm (+ 5 mm / -10 mm).

Płaskie, boczne kotwy grubości 3mm w kształcie litery T mają otwory o średnicy 6,8mm do podparcia i zamontowania profili. Ponadto cztery z kotew na profil mają gwintowany otwór M8 do montażu na budowie śrub lub wkrętów do regulacji wysokości profili. Rozstaw kotew: 370 mm.

nazwa profilu
wysokość
h [mm]

wysokość
posadzki
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

waga
1 sztuki
[kg/szt.]

ilość
sztuk/pal.
[szt.]

waga towaru
netto
[kg/pal]

HC-Mini Omega 2mm
6070 - 80
21186,75
126850
HC-Mini Omega 2mm
8090 - 100
3128
8,0698
718
HC-Mini Omega 2mm
100110 - 120
41389,3077716