dylatacyjny profil naprawczy HC-Sinus Slide® Repair

HC-SINUS SLIDE® REPAIR to dylatacyjny profil naprawczy. Zastosowanie tego profilu eliminuje na zawsze przyczynę powstawania zniszczeń dylatacji czyli uderzeń kół o krawędzie otwartej szczeliny dylatacyjnej. Po zamontowaniu profilu HC-SINUS SLIDE® REPAIR przejazd przez dylatację jest 100% wolny od wstrząsów i najmniejszych wibracji, z uwagi na ciągłe podparcie kół pojazdów przejeżdżających przez złącze . Pojawienie się zniszczeń w przyszłości jest po prostu niemożliwe. Profile mają długość 2,6m i dostępne są w wysokościach od 35 do 80mm. Dwa stalowe profile sinusoidalne broją krawędzie obu dylatowanych płyt a pianka dylatacyjna pomiędzy nimi zapewnia możliwość pracy złącza na skurcz jak i rozkurcz. Boczne elementy kotwiące ułatwiają również montaż.

Posadzka to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów obiektów magazynowych. Jej uszkodzenia są poważnym problemem zarówno dla użytkownika, jak i zarządcy budynku. Jest powodem ciągłych frustracji i irytacji użytkowników, a szczególnie operatorów wózków widłowych i samych właścicieli.
Newralgicznym punktem każdej posadzki są oczywiście dylatacje, których nie sposób wyeliminować.
Koła pojazdów, które przejeżdżają przez prostą, otwartą szczelinę dylatacyjną (nawet wypełnioną masą dylatacyjną) wpadają w nią z impetem, jednocześnie uderzając o krawędź betonowej płyty lub w stalowy profil, jeśli przy wykonywaniu posadzki zamontowano profile dylatacyjne.

Po pewnym okresie eksploatacji zaczynają się pojawiać pęknięcia i kruszenie się krawędzi dylatacji. Czas powstania pierwszych uszkodzeń zależy od szerokości szczeliny, intensywności przejazdu pojazdów, twardości i wielkości ich kół oraz ich ciężaru i prędkości. Jeśli krawędź była zbrojona, uszkodzenia pojawiają się tuż za wykorzystanym do tego celu stalowym profilem.

Rozpoczyna się wtedy nieodwracalny proces zniszczeń, którego nie da się już powstrzymać. Beton ulega zniszczeniu na początku jedynie wzdłuż profilu, z czasem coraz większa powierzchnia ulega dewastacji. Stalowe profile dylatacyjne o grubości 2×5 mm czy 2×10 mm czy nawet profil o szerokości ponad 100 mm wykorzystane do zbrojenia krawędzi dylatowanych płyt przy wykonywaniu posadzki nie gwarantują wyeliminowania tego zjawiska. Prosta granica stalowy profil – beton zawsze prowadzi do spękań betonu. Takie uszkodzenie z czasem staje się szersze i głębsze. Kiedy pojawi się problem z dylatacją zaczyna się nieodwracalny ciąg pogłębiających się zniszczeń. Te zaś rosną w zastraszającym tempie, stają się większe, większe i większe… tego procesu nie da się już zatrzymać. Nie pozwól aby tak stało się również u Ciebie!

Pogłębiające się zniszczenia doprowadzają z czasem nawet do braku możliwości użytkowania posadzki a tym samym części lub całej hali! Posadzka wykonana niskim kosztem szybko staje się droga w użytkowaniu. Na te koszty wpływają m.in. niszczące się koła wózków, które wymagają ciągłej wymiany oraz uszkodzony sprzęt załadunkowo-rozładunkowy. Swój udział ma w nich również zniszczony towar, który spada z trzęsących się wózków przejeżdżających przez uszkodzone dylatacje.
Uważaj! OSZCZĘDNOŚCI NA POCZĄTKU INWESTYCJI SĄ BARDZO KOSZTOWNE!

To zamknięte koło może zostać zatrzymane tylko poprzez trwałą naprawę, która WYELIMINUJE PRZYCZYNĘ POWSTAWANIA ZNISZCZEŃ!

HC-SINUS SLIDE REPAIR®

Ten system naprawczy zapewnia przejazd pomiędzy płytami betonowymi w 100% wolny od wstrząsów a nawet najmniejszych wibracji, więc pojawienie się jakichkolwiek zniszczeń w przyszłości jest po prostu niemożliwe! Zapewniają one całkowite podparcie dla kół w momencie przejazdu przez dylatację. W efekcie koła jakby prześlizgują się z jednej płyty na drugą bez żadnych uderzeń, wibracji ani wstrząsów. Tą właśnie cechą charakteryzują się dylatacje sinusoidalne, które powstają w nowoczesnej technologii Sinus Slide®. Jeśli były by zastosowane na początku profile COSINUS SLIDE® lub HC-Delta SINUS Slide® żadna naprawa nie byłaby konieczna.

Konstrukcja składa się z dwóch sinusoidalnych stalowych profili o grubości 5 mm, pomiędzy którymi znajduje się pianka polietylenowa. Elastyczny materiał umożliwia kompensację ruchów skurczowych, jak i rozkurczowych. Pianka jest o 20mm wyższa niż stalowe profile i wystaje dołem poza ich zakończenie, zapewnia tym separację materiału naprawczego również pod profilami. Profile wyposażone są w elementy kotwiące, są to płaskie stalowe profile równoległe do poziomu podsadzki oraz strzemię uformowane w literę U z drutu. Płaskie stalowe profile ułatwiają montaż. Na ich końcach są otwory, przez które można wprowadzić pręty, które wpija się w podłoże i które można do nich dospawać.

DOSTĘPNE WYSOKOŚCI PROFILI:
A = 35mm; 50mm; 60mm; 80mm.

Wykonanie naprawy jest bardzo proste. Należy wyciąć piłą i usunąć zniszczony beton po obu stronach dylatacji na odpowiednią szerokość i głębokość – w zależności od rozległości zniszczeń i sytuacji. Wzdłuż odsłoniętej szczeliny dylatacyjnej można ułożyć sznur dylatacyjny, wciskając go nieco w szczelinę.

Opcjonalnie wraz z profilami naprawczymi dostarczane są kątowniki montażowe wraz z haczykami. Profil HC-Sinus Slide® Repair należy podwiesić na specjalnych haczykach, w które wyposażone są kątowniki montażowe i umieścić profil wzdłuż szczeliny . Dzięki regulacji haczyków nakrętkami motylkowymi, można go odpowiednio wypoziomować. Następnie należy wywiercić otwory w podłożu i umieścić w nich pręty tak, aby przechodziły przez otwory w płytkach montażowych. Przyspawać pręty do płytek i obciąć ich wystającą część tuż nad płytkami. Wtedy można zdemontować kątowniki i wypełnić otwór zaprawą naprawczą, wykończyć posadzkę przez zatarcie i wypolerowanie.

Wypróbuj nasz rewelacyjny system naprawczy! Przekonaj się sam o jego niezawodności i dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.

Długość jednego odcinka: 2,60m (+/- 10mm)
Grubość sinusoidalnych profili: 2 x 5mm
Pręty kotwiące: poziome strzemię w kształcie litery U - Ø6mm
Stopy montażowe: płaskie poziome płytki grubości 3mm, rozstaw 243mm, z otworami Ø10mm
Otwarcie złącza: do 15mm
Stal: ciągniona na zimno, EN 10025-SJ235, NBN A 24-302 - BE 500 TS


wysokość [mm]
Waga 1 sztuki [kg]
Ilość sztuk na palecie [szt.]
Waga palety [kg]
3512,9370
905
5016,9970
1189
6019,4470
1361
80
25,46
70
1782