Izolacyjna folia budowlana IZOVIL 0,2mm, 8x33m

Czarna izolacyjna folia budowlana IZOVIL 0,2mm przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej pod posadzkami betonowymi w celu ich zabezpieczenia przed wodą nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego, przechodzącą z gruntu. Oferujemy folię w bardzo dużym rozmiarze 8x33m by ograniczyć straty materiału na zakładach.

Czarna folia budowlana IZOVIL wykonana z polietylenu o niskiej gęstości przeznaczona jest do zabezpieczenia posadzki przed podciąganiem wilgoci z gruntu. Zwykle układa się ją na gruncie w dwóch warstwach przez laniem betonu. Zastosowanie kilku warstw nieuszkodzonej mechanicznie folii gwarantuje brak podciągania wilgoci z gruntu przez posadzkę.

Oferujemy folię IZOVIL grubości 0,2mm o małym odchyle tej wartości równym 30% (powszechne jest stosowanie folii 0,2mm z odchyłem 50% co w rzeczywistości jest folią grubości 0,1mm) w bardzo dużym rozmiarze 8x33m by ograniczyć straty materiału na zakładach.

Izolacyjna folia budowlana IZOVIL 0,2mm +/- 30% charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie, rozrywanie oraz uszkodzenia mechaniczne. Rozmiar 8x33m to 264m2 folii w jednym arkuszu. Rolki długości 1,4m układane są na paletach po 30szt. (palety 140x110cm x175cm wys.). IZOVIL jest folią atestowaną.