Utwardzający impregnat krzemianowy do betonu NOMEA HARD ONE

Impregnat krzemianowy NOMEA HARD ONE to wodorozcieńczalny preparat na bazie kombinacji specjalnie syntetyzowanych krzemianów i nanokrzemianów. Jest on przeznaczony do impregnacji powierzchniowej, która utwardza, zagęszcza i uszczelnia porowatą strukturę betonu na jego powierzchni. Stosuje się go przy maszynowo zacieranych lub szlifowanych posadzkach betonowych. Ma bardzo szerokie zastosowanie: od świeżych zatartych powierzchniowo posadzek przemysłowych, po stare betony, szlifowane powierzchnie czy nawet kostkę brukową. Dostarczany w 25 litrowych kanistrach lub 1000 litrowych paletopojemnikach. Produkt jest gotowy to użycia i nie należy go rozcieńczać!

Po naniesieniu impregnatu krzemianowego NOMEA HARD ONE metodą tzw. „mokrego pokrycia“ dochodzi do doskonałej penetracji w głąb betonu. Po jego wsiąknięciu do struktury betonu następują reakcje chemiczne, podczas których dochodzi do wypełnienia porów wolnym żelem C-S-H. Przy dotrzymaniu wszelkich zaleceń aplikacji impregnat krzemianowy NOMEA HARD ONE tworzy na powierzchni zwykłych betonów cienką uszczelnioną mikrowarstwę zapobiegając pojawieniu się wykwitów na powierzchni.

Produkt przeznaczony do stosowania:

 • na świeży, zatarty beton
 • na świeży, utwardzony powierzchniowo i zatarty beton
 • na stary beton
 • na betony architektoniczne
 • na betony drogowe
 • na prefabrykaty betonowe
 • na kostkę brukową


Korzyści jakie zapewnia impregnat krzemianowy NOMEA HARD ONE:

 • Podwyższenie odporności na działania wody, mrozu (nawet okresowemu) oraz na działania substancji odmrażających.
 • Obniżenie pylenia powierzchni.
 • Obniżenie zabrudzenia powierzchni.
 • Poprawa estetyki posadzki.
 • Ułatwienie czyszczenia posadzki.
 • Zminimalizowanie rozrostu mchu i glonów.
 • Poprawa wizualnego stanu powierzchni.


APLIKACJA


Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do nanoszenia produktu NOMEA HARD ONE na świeży zatarty beton lub świeżo zatarty utwardzony powierzchniowo beton (po ostatnim zatarciu posypki utwardzającej), należy usunąć z podłoża wszelkie wolne i niezwiązane z podłożem cząstki i zanieczyszczenia oraz wszelkie materiały konstrukcyjne i inne.
Przed przystąpieniem do nanoszenia produktu NOMEA HARD ONE na stary istniejący beton, należy ocenić jego stan. Powierzchnia przed aplikacją powinna być sucha, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń od olejów i bez pozostałości po starych powłokach. W zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia oraz degradacji, należy powierzchnię odkurzyć przy użyciu odkurzacza przemysłowego, umyć przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, szczotek, padów oraz naprawić i wypełnić ewentualne ubytki i uszkodzenia. Nie ma konieczności szlifowania podłoża przed aplikacją, chyba że wykonawca uzna to za konieczne. W razie niepewności lub potrzeby sprawdzenia, należy przeprowadzić aplikację próbną.Zaleca się nanoszenie preparatu przy temperaturach podłoża oraz otoczenia w granicach 10-25°C. W tych warunkach osiągamy największą efektywność pracy oraz maksymalne działanie preparatu.


Nakładanie
Należy nanieść ciągłą warstwę w lekkim nadmiarze za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego na powierzchnię betonu. W celu osiągnięcia maksymalnej penetracji należy pozostawić preparat tak aby mógł wniknąć do struktury betonu (czas pozostawienia w zależności od temperatury otoczenia od 20 minut do 2 godzin), a dopiero przed fazą żelowania preparatu należy usunąć nadmierną ilość produktu za pomocą mopa. Po wyschnięciu powierzchni zalecamy wypolerować ją za pomocą białych padów polerskich. Na betony ze strukturą chropowatą albo na betony porowate zalecamy aplikację minimalnie 2 warstwami produktu. Druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Przerwa technologiczna pomiędzy aplikacjami pojedynczych warstw wynosi ok. 1-4 godzin w zależności od temperatury podłoża i otoczenia.

Baza chemiczna :wodorozcieńczalny preparat na bazie kombinacji specjalnie syntetyzowanych krzemianów i nanokrzemianów
Kolor :bezbarwna przeźroczysta ciecz
Gęstość objętościowa1100 kg/m3 ± 5 %     EN ISO 2811-1
Ubytek masy po zamrożeniu-rozmrożeniu
w obecności soli:
Klasa I: < 10mm     EN 14630
Głębokość impregnacji:Klasa I: < 10mm    EN 14630
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia:Nasiąkliwość < 7,5 % w porównaniu z próbką niezaimpregnowaną
Nasiąkliwość (po zanurzeniu w roztworze alkaliów) < 10%
Współczynnik szybkości wysychania:Klasa II: > 10%
Odporność na uderzenie:Klasa III: ≥ 20 Nm
Absorbcja kapilarna i przepuszczalność
wody:
w < 0,1 kg/(m2*h0,5)
ZUŻYCIE:10 – 20 m2/l, tj. 0,05 – 0,10 l/m2 - na maszynowo zatartym betonie. W przypadku zwykłego betonu zużycie może wzrosnąć 2 lub nawet 3 krotnie.