PROFILE DO ŁĄCZENIA POSADZEK

Rozbudowa magazynu wiąże się zawsze z problemem połączenia istniejącej, starej posadzki z nową. Poprawność wykonania połączenia starej i nowej posadzki przemysłowej ma wpływa na trwałość takiego połączenia i łączonych posadzek oraz komfort użytkowania. Profile dylatacyjne na połączeniach posadzek muszą przede wszystkim przenosić obciążenia z jednej płyty na drugą i zapewniać komfort użytkowania całej posadzki.