Produkty Sprawdź produkty

Profile do napraw dylatacji

Profile dylatacyjne do napraw dylatacji

Posadzka to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów obiektów magazynowych. Jej uszkodzenia są poważnym problemem zarówno dla użytkownika, jak i zarządcy budynku. Jest powodem ciągłych frustracji i irytacji użytkowników, a szczególnie operatorów wózków widłowych i samych właścicieli. Newralgicznym punktem każdej posadzki są oczywiście dylatacje. Koła pojazdów, które przejeżdżają przez prostą, otwartą szczelinę dylatacyjną (nawet wypełnioną masą dylatacyjną) wpadają w nią z impetem. Jednocześnie uderzają o krawędź betonowej płyty lub w stalowy profil, jeśli przy wykonywaniu posadzki zamontowano profile dylatacyjne. Po pewnym okresie eksploatacji zaczynają się pojawiać pęknięcia i kruszenie się krawędzi dylatacji. Czas powstania pierwszych uszkodzeń zależy od szerokości szczeliny, intensywności przejazdu pojazdów, twardości i wielkości ich kół oraz ich ciężaru i prędkości. Jeśli krawędź była zbrojona, uszkodzenia pojawiają się tuż za wykorzystanym do tego celu stalowym profilem. Rozpoczyna się wtedy nieodwracalny proces zniszczeń, którego nie da się już powstrzymać.

 

Stalowe profile dylatacyjne o grubości 2×5 mm czy 2×10 mm czy nawet profil o szerokości ponad 10 mm wykorzystane do zbrojenia obu krawędzi dylatowanych płyt przy wykonywaniu posadzki nie gwarantują wyeliminowania tego zjawiska. Proste połączenie na styku stalowy profil – beton zawsze może doprowadzić do spękań betonu. Takie uszkodzenie z czasem staje się szersze i głębsze. Kiedy pojawi się problem z dylatacją zaczyna się nieodwracalny ciąg pogłębiających się zniszczeń. Te zaś rosną w zastraszającym tempie, stają się większe, większe i większe… tego procesu nie da się już zatrzymać. Pogłębiające się zniszczenia doprowadzają z czasem nawet do braku możliwości użytkowania posadzki a tym samym części lub całej hali. Posadzka wykonana niskim kosztem szybko staje się droga w użytkowaniu. Na te koszty wpływają m.in. niszczące się koła wózków, które wymagają ciągłej wymiany oraz uszkodzony sprzęt załadunkowo-rozładunkowy. Swój udział ma w nich również zniszczony towar, który spada z trzęsących się wózków przejeżdżających przez uszkodzone dylatacje.

 

To zamknięte koło może zostać zatrzymane przez stały serwis lub poprzez trwałą naprawę, która WYELIMINUJE PRZYCZYNĘ POWSTAWANIA ZNISZCZEŃ.

Rozwiązaniem problemu niszczenia dylatacji, którego przyczyną jest wpadanie w szczelinę kół wózków i ich uderzenia o krawędzie płyty, są odpowiednie profile dylatacyjne. Zapewniają one całkowite podparcie dla kół w momencie przejazdu przez dylatację. W efekcie koła jakby prześlizgują się z jednej płyty na drugą bez żadnych uderzeń, wibracji ani wstrząsów. Tą właśnie cechą charakteryzują się dylatacje sinusoidalne, które powstają w nowoczesnej technologii Sinus Slide®.

PROFILE DO NAPRAWY ZNISZCZONYCH DYLATACJI
Zastosowanie dylatacji sinusoidalnej HC-Delta SINUS do napraw dylatacji >>
Dylatacja sinusoidalna HC Delta-SINUS
Zastosowanie sinusoidalnych profili do napraw dylatacji >>
SINUSOIDALNY PROFIL