Produkty Sprawdź produkty

Profile do napraw dylatacji

Profile dylatacyjne do napraw dylatacji


Posadzka to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów obiektów magazynowych, jej uszkodzenia to prawdziwy koszmar każdego użytkownika jak i zarządcy budynku. Jest powodem ciągłych frustracji i irytacji użytkowników a szczególnie operatorów wózków widłowych i samych właścicieli. Newralgicznym punktem każdej posadzki są oczywiście dylatacje. Koła pojazdów przejeżdżających przez prostą otwartą szczelinę dylatacyjną (nawet wypełnioną masą dylatacyjną) wpadają w nią z impetem uderzając o krawędź betonowej płyty lub w stalowy profil, jeśli były zastosowane profile dylatacyjne przy wykonywaniu posadzki. Po pewnym czasie zależnym oczywiście od szerokości szczeliny, intensywności przejeżdżających pojazdów, twardości i wielkości ich kół, ich ciężaru i prędkości, zaczynają pojawiać się pęknięcia i kruszenie się krawędzi dylatacji. Jeśli krawędź była zazbrojona uszkodzenia pojawiają się tuż za stalowym profilem zbrojącym krawędź.
Rozpoczyna się wtedy nieodwracalny proces zniszczeń, którego nie da się już powstrzymać. Zastosowanie profili stalowych grubości 2x5mm czy 2x10mm czy nawet stalowego profilu szerokiego na ponad 10mm zbrojących obie krawędzie dylatowanych płyt, przy wykonywaniu posadzki, nie gwarantuje wyeliminowania tego zjawiska. Proste połączenie na styku stalowy profil – beton zawsze może doprowadzić do spękań betonu, takie uszkodzenie z czasem staje się szersze i głębsze.
Kiedy pojawi się problem z dylatacją zaczyna się nieodwracalny ciąg pogłębiających się zniszczeń rosnących w zastraszającym tempie, które stają się większe, większe i większe… tego procesu nie da się już zatrzymać. Pogłębiające się zniszczenia doprowadzają z czasem nawet do braku możliwości użytkowania posadzki a tym samym części lub całej hali. Posadzka wykonana tanim kosztem szybko staje się droga w użytkowaniu z uwagi na niszczące się koła wózków wymagające ciągłej wymiany, uszkodzony sprzęt załadunkowo-rozładunkowy jak również zniszczony towar spadający z trzęsących się wózków przejeżdżających przez zniszczone dylatacje.
To zamknięte koło zniszczeń może zostać zatrzymane przez stały ich serwis lub jedynie poprzez trwałą naprawę, która WYELIMINUJE PRZYCZYNĘ POWSTAWANIA ZNISZCZEŃ.
Rozwiązaniem problemu niszczenia dylatacji – którego przyczyną jest wpadanie w szczelinę dylatacyjną kół wózków i ich uderzenia o krawędzie płyty – jest zapewnienie całkowitego podparcia pod kołami w momencie przejazdu przez dylatację, aby koła mogły jakby prześlizgnąć się z jednej płyty na drugą bez żadnych uderzeń, wibracji ani wstrząsów. Tą właśnie cechą charakteryzuje się technologia SINUS Slide®.

PROFILE DO NAPRAWY ZNISZCZONYCH DYLATACJI
Zastosowanie dylatacji sinusoidalnej HC-Delta SINUS do napraw dylatacji >>
Dylatacja sinusoidalna HC Delta-SINUS
Zastosowanie sinusoidalnych profili do napraw dylatacji >>
SINUSOIDALNY PROFIL