Produkty Sprawdź produkty

Włókna Polipropylenowe

Włókna polipropylenowe do betonu, wylewek

Włókna polipropylenowe do betonu i wylewek stanowią MIKROZBROJENIE betonów i zapraw. Mogą znacząco zredukować ryzyko wystąpienia spękań spowodowanych wczesnym skurczem – przeciwdziałają powstawaniu mikropęknięć. Włókna składają się w 100% z polipropylenu. Są też powleczone specjalną powłoką, która nie tylko poprawia ich urabialność i gwarantuje równomierne wymieszanie składników w cementowej masie, ale również zwiększa siłę wiązania pomiędzy włóknami a utwardzoną osnową betonową. Eliminacja rys skurczowych w obrębie całej masy betonowej oraz na jej powierzchni poprawia szczelność i chroni zbrojenie betonu przed korozją.

Poprzez adhezję wody do powierzchni włókien proces schnięcia zostaje opóźniony. Wytrzymałość betonu wzrasta szybciej niż naprężenia wywołane skurczem. Równomiernie rozprowadzone w całej masie włókna polipropylenowe do betonu i wylewek ograniczają segregację oraz opadanie cięższych składników, a także zmniejszają wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchnię betonu. Ponadto obecność włókien znacząco wpływa na zachowanie składników betonu podczas pożaru. Włókna polipropylenowe do betonu i wylewek charakteryzują się niską temperaturą topnienia, co w przypadku pożaru powoduje powstanie pewnej objętości porów. W efekcie fizycznie związana woda ma dostatecznie dużo miejsca do wydostania się (odparowania).

Włókna polipropylenowe fibrylowane typu PF są wytłaczane z folii i używane głównie przy wykonywaniu jastrychów. >> pdf

 włókna-polipropylenowe polipropyleny-fibrylowane włókna-polipropylenowe polipropyleny-fibrylowane

Nazwa Długość
(mm) 
Średnica
(μm) 
Przekrój
poprzeczny
Kształt Ciężar właściwy
(t/m3)
Wytrzymałość
na rozciąganie
(N/mm2) 
Pakowowanie
 PF 18/50 18 ± 10% 50 ± 10% prostokątny ksztalt03 0,91 300 ± 15% karton: 14 op. x 0,91 kg

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH >>   pdf_button

DODAWANIE, ROZKŁADANIE włókien polipropylenowych

Włókna polipropylenowe do betonu i wylewek mogą być dodawane do wszystkich typowych mieszarek betonu, betonowozów, miksokretów.
Najlepiej dodawać je podczas przygotowywania mieszanki betonowej – po kruszywie, lecz przed cementem, wodą i innymi dodatkami i domieszkami.
Włókna mogą być też dodawane na placu budowy bezpośrednio do gotowej mieszanki.
Należy wówczas zapewnić odpowiedni czas mieszania, aby uzyskać równomierną dystrybucję włókien w betonowej osnowie – co najmniej 1min/m3 betonu czy zaprawy.
Beton z włóknami polipropylenowymi może być rozkładany tak samo jak bez dodatku włókien, czyli bezpośrednio z mieszarki czy betonowozu, za pomocą pompy lub wiadrami.

 

DOZOWANIE

Wymagana minimalna ilość 0,91kg włókien musi być przestrzegana!

 

ZALETY:

– ograniczenie spękań skurczowych i siatki spękań powierzchni betonu
– eliminacja konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych
– poprawa właściwości betonu w tym podwyższenie wytrzymałości
– wzrost odporności na uderzenia oraz na ścieranie
– wzrost wodoszczelności (redukcja nasiąkliwości) i mrozoodporności
– wzrost ogniotrwałości, brak odprysków
– brak zbijania się włókien
– redukcja sedymentacji i segregacji składników betonu

– wzrost trwałości betonu
– eliminacja korozji zbrojenia stalowego