Produkty Sprawdź produkty

Wylewki samopoziomujące

Wylewki samopoziomujące FORNIVEL

Wylewki samopoziomujące FORNIVEL służą do wykonywania nowych posadzek na straych betonowych podłożach

 

Suche mieszanki FORNIVEL na bazie cementu, kruszyw oraz dodatków  są gotowe do użycia po zmieszaniu z wodą. Dostarczane w 25kg workach..

worek fornivel

 

 APLKACJA
Przed aplikacją mas FORNIVER betonowe położe musi być w odpowiedni sposób przygotowane. Powierzchnia posadzki musi być czysta, pozbawiona plam, warstw farb czy lakierów, luźnyxh cząste oraz kurzu. Pozwierzchnia powinna być odkurzona, całkowicie zwarta i wytrzymała. Jeśli to konieczne powierzchnia powinna zostać zeszlifowana. Płaskość powierzchni jest wymagana.  

W przypadku dużych posadzek powierzchnia powinna mieć wyznaczone pola robocze oraz również zabezpieczone krawędzie. W celu odseparowania części powierzchni stosujemy poliuretanowe taśmy samoklejące lub przywiercane do betonu metalowe prowadnice. Krawędziami posadzki mogą być sąsiednie posadzki, ściany lub prowadnice.

 

aplikacja2
aplikacja1  

Jeżeli w podłożu betonowym występują pęknięcia należy je zabezpieczyć za pomocą stalowych kotew. W tym celu wiercimy otwory po obu stronach pęknięcia i wkładamy w otwory spajające kotwy. Drobinki betonu i pyłu usuwamy przez zamiatanie i odkurzanie.

 

Około 2 godziny przed aplikacją masy naprawczej FORTEGROUT należy betonowe podłoże zwilżyć wodą. Nadmiar wody należy usunąć przed aplikacją FORTEGROUT..

Następnie należy nałożyć masę naprawczą FORTEGROUT 1210 lub FORTEGROUT 1220 w zależności od szerokości szczelin, na wszelkie pęknięcia, szczeliny, ubytki oraz zalać stalowe kotwy.

FORTEGROUT 1210 i FORTEGROUT 1220 to bardzo płynne cementowe masy zalewowe (naprawcze) do wypełniania wszelkiego rodzaju ubytków, pęknięć, szczelin oraz zalewania kotew stalowych, charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego. Dostarczane w postaci suchej mieszanki cementowej, którą należy zmieszać z wodą – 3 do 4 litrów wody na worek mieszanki, przy czym mniejsza ilość wody oznacza wyższą wytrzymałość po związaniu.

 

FORTEGROUT 1210 przeznaczona jest dla szerokości szczelin od 1 do 10 cm a FORTEGROUT 1220 przeznaczona jest dla szerokości szczelin od 10 do 20 cm.

KARTA TECHNICZNA MASY NAPRAWCZEJ FORTEGROUT pdf_icon

 

aplikacja3
aplikacja4
aplikacja5 Następnie suche i czyste podłoże betonowe należy zaimpregnować w całości akrylowym preparatem FORTECOAT 1410 zmieszanym wcześniej z wodą. Impregnat ten powinien utworzyć na powierzchni lśniącą zwartą warstewkę, która tworzy skuteczną barierę dla wody i powietrza. Jeżeli nałożona warstwa jest matowa należy nałożyć kolejną warstwę.

KARTA TECHNICZNA PREPARATU FORTECOAT 1410 pdf_icon

Po wyschnięciu impregnatu (kilka godzin, w zależności od warunków aplikacji) przystępujemy do aplikacji wybranej finalnej wylewki samopoziomującej FORNIVEL. W tym celu przeprowadzamy mieszanie suchego produktu z odpowiednią ilością wody.

FORNIVEL 1120 i FORNIVEL 1121 SC – do średnich obciążeń lub FORNIVEL 1130 i FORNIVEL 1131 SC – do dużych obciążeń.
Masy z symbolem SC zawierają dodatkowo włókna cyrkonowe, które ograniczają zjawisko powstawania powierzchniowej siatki spękań.

KARTA TECHNICZNA FORNIVEL pdf_icon

aplikacja6
aplikacja7 Gotową masę FORNIVEL wylewamy na betonową posadzkę i rozprowadzamy za pomocą odpowiednich listew aż do uzyskania
żądanej grubości.
Aby osiągnąć odpowietrzenie masy stosujemy specjalny wałek z kolcami, których długość jest większa od grubości nałożonej samopoziomującej masy. aplikacja8
aplikacja9 Po wykonaniu posadzki należy ją jeszcze zaimpregnować preparatem FORTECOAT 1420.

KARTA TECHNICYNA IMPREGNATU FORTECOAT 1420 pdf_icon

KOLORY
kolory

 

PARAMETRY MAS SAMOPOZIOMUJĄCYCH
RODZAJ MASY WYRÓWNUJĄCE MASY FINALNE – WYKOŃCZENIOWE
małe obciążenia do średnich obciążeń do dużych obciążeń
FORNIVEL 1110 FORNIVEL 1111 SC
(z wł. cyrkonowymi)
FORNIVEL 1120 FORNIVEL 1121 SC
(z wł. cyrkonowymi)
FORNIVEL 1130 FORNIVEL 1131 CS
(z wł. cyrkonowymi)
Odporność na ścieranie BCA nie dotyczy nie dotyczy 50μm (AR0,5) 50μm (AR0,5) 50μm (AR0,5) 50μm (AR0,5)
Odporność na ścieranie Böhmego [cm3/50cm2] nie dotyczy nie dotyczy max. 5,5 (A6) max. 5,5 (A6) max. 4,5 (A6) max. 4,5 (A6)
Wytrzymałość na ściskanie po 28dniach [MPa]  > 25 (C25) > 25 (C25) > 35 (C35) >35 (C35) >45 (C45) > 45 (C45)
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach [MPa] > 6 (F6) > 6 (F6) >7 (F7) > 7 (F7) > 8 (F8) > 8 (F8)
Kolory szary szary wg. palety kolorów wg palety kolorów wg palety kolorów wg palety kolorów
Grubość warstwy [mm] 1- 10 1 – 10 4 – 15 4 – 15 4 – 15 4 – 15
Zużycie kg/mm/m2 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7
Objętość wody (l/worek 25kg) 6 – 6,5 6 – 6,5 4,75 – 5,25 4,75 – 5,25 4,75 – 5,25 4,75 – 5,25
Czas przydatności do stosowania po zmieszaniu z wodą przy 20oC 20 min. 20 min. 15 min. 15 min. 15 min. 15 min.
Ruch pieszy możliwy przy 20oC po 2 – 4 godz. 2 – 4 godz. 2 – 4 godz. 2 – 4 godz. 2 – 4 godz. 2 – 4 godz.
Karty bezpieczeństwa:
Fornivel pdf_button
Fortecoat 1410, 1420 pdf_buttonCertygikaty zgodności
Fornivel pdf_button
Fortecoat 1410, 1420 pdf_button
– Fortegrout pdf_button
Po wykonaniu posadzki naleŜy ją jeszcze zaimpregnować preparatem Fortecoat 1420.