dylatacje ALPHAJOINT CLASSIC UNIVERSAL 4010 marki Permaban

Profile dylatacyjne AlphaJoint® Classic Universal 4010 marki PERMABAN jako prekursor, są z pewnością najbardziej znanymi systemami dylatacyjnymi na rynku posadzek przemysłowych, wyróżniając się przede wszystkim wysoką jakością wykonania i niezawodnością. Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych, do posadzek narażonych na duże obciążenia. Zapewniają swobodny ruch poziomy sąsiednich płyt betonowych oraz zapobiegają wszelkim ruchom pionowym tych płyt, zabezpieczając również ich krawędzie. Ten model dostępny jest z tzw. „uniwersalną” płytą rozdzielającą, którą można opuścić do samego gruntu w przypadku posadzek wysokości 150-200mm.

Profile dylatacyjne PERMABAN AlphaJoint Classic Universal 4010 przeznaczone są głównie do betonowych posadzek bezspoinowych, gdyż pełnią również rolę przerwy roboczej jako szalunek tracony, ale mogą być również bez problemu stosowane w betonowych posadzkach ciętych.

Masywne górne płaskowniki szerokości 10mm i wysokości 40mm tzw. „4010” zabezpieczają krawędzie zdylatowanych płyt posadzek przed kruszeniem się, gdyż są one narażone na uderzenia kół wózków widłowych przejeżdżających przez otwarte złącze dylatacyjne.

Płytowe dyble TD zapewniają przenoszenie obciążeń między zylatowanymi płytami, umożliwiając ruch poziomy betonowy płyt, zapobiegając jednocześnie jakimkolwiek ruchom pionowym tych płyt względem siebie na złączu dylatacyjnym. Dylatacje są dostępne z jednym z trzech rodzajów płytowych dybli przenoszących obciążenia: TD6 grubości 6 mm, TD8 grubości 8 mm lub TD10 grubości 10 mm. Dyble te są tego samego kształtu i różnią się jedynie grubością.

Płyta rozdzielająca skała się z dwóch blach, z czego jedną z nich można po zamontowaniu profili na odpowiedniej wysokości (poziomu posadzki), opuścić w dół do samego gruntu. Zapobiega to wypłynięciu betonu, pod zamontowanym profilem na drugą stronę.

Profile są złączone zrywalnymi nitami, które ulegają rozerwaniu podczas skurczu betonu, umożliwiając otwarcie się dylatacji i skompensowanie tego skurczu. Kołki kotwowe zapewniają zakotwienie stalowych elementów po każdej stronie złącza. Po rozerwaniu nitów w jednej betonowej płycie zostaje: górny płaskownik zbrojący krawędź płyty, płyta rozdzielająca i płytowy dybel. W drugiej betonowej płycie zostaje górny płaskownik i osłona dybla, z której owy dybel już się wysunął na tyle na ile odsunęły się od siebie płyty kompensując skurcz betonu. Nawet w skrajnych sytuacjach przy 30mm otwarciu złączą, płytowe dyble TD nadal przenoszą obciążenia z jednej płyty na drugą i zapobiegają klawiszowaniu płyt.

Długość jednego profilu to 3m. Profile można ciąć w dowolnym miejscu.

Dylatacje AlphaJoint Classic Universal 4010 w standardzie są wykonywane ze stali naturalnej, można jednak zamówić profile również w wersji z ocynkowanymi górnymi płaskownikami 4010.

Ten model - AlphaJoint Classic Universal 4010 - dostępny jest z tzw. „uniwersalną” płytą rozdzielającą, którą można opuścić do samego gruntu w przypadku posadzek wysokości 150-200mm.

Profile ze stałą płytą dzielącą, o różnych wysokościach od 75 do 225mm to profile AlphaJoint Classic 4010 > >.
Profile ze stałą płytą dzielącą, o różnych wysokościach od 250 do 300mm to profile AlphaJoint 4010 > >.

Jeden profil do posadzek wysokości 150 -200mm.

NAZWAWYSOKOŚĆ PROFILU
[mm]
WYSOKOŚĆ POSADZKI
[mm]
AlphaJoint Classic Universal 4010
140
+ opuszczana bariera do wys. 200mm
150 - 200

Każdy z ww. profili dostępny jest z dyblami TD przenoszącymi obciążenia. Do wyboru są trzy grubości dybli: TD6, TD8 i TD10 grubości odpowiednio 6, 8 i 10mm.

Dostępne są prefabrykowane złączą, choć ich użycie nie jest koniecznością.

złącze krzyżowe "X"
złącze "T"
złącze narożnikowe "L"
zlacze x
zlacze t
zlacze L

AlphaJoint Classic Universal 4010