Wysokie składowanie, pętla indukcyjna i dylatacje COSINUS SLIDE®

Zmieniające się wymagania eksploatacyjne dla magazynów, wymuszają organizację przestrzeni w postaci wysokiego składowania, bardzo wąskich korytarzy i wprowadzanie systemów zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia z automatycznym sterowaniem. Wykorzystywane do pracy w wąskich korytarzach w obiektach tego typu skomplikowane wózki systemowe (VNA), wymagają do ich prowadzenia dodatkowo wbudowanych w posadzkę pętli indukcyjnych.

Daje to duże oszczędności związane ze zwiększeniem gęstości magazynowania oraz podniesieniem efektywności transportu wewnętrznego a co za tym idzie zwiększenie wydajności pracy całego magazynu.

Prawidłowa i bezpieczna eksploatacja wózków w bardzo wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania wymusza konieczność wykonywania posadzek przemysłowych o parametrach znacząco przewyższających standardowe wymagania. Aby zagwarantować duże prędkości wózków widłowych, brak wstrząsów i wibracji podczas przejazdów przez złącza dylatacyjne, cichą pracę oraz precyzję załadunków i rozładunków na najwyższych poziomach regałów – posadzka musi być wykonana zgodnie z wytyczonymi wysokimi parametrami odnośnie równości i płaskości.

Tolerancja równości i gładkości powierzchni posadzki przemysłowej jest ściśle uzależniona od prędkości i sposobu ruchu wózków jezdnych w magazynie, od wysokości składowania i szerokości korytarzy. Niedostosowanie posadzki do parametrów wózka (wysokości podnoszenia oraz prędkości jazdy) mogłoby spowodować uszkodzenie regałów oraz wózka.

Każda minimalna nierówność posadzki wpływa negatywnie na odchylenia od pionu podnośników wózków, im podnośnik jest wyżej tym nawet minimalna nierówność posadzki skutkuje większym jego odchyleniem od pionu i jego wibracjami, wymagającymi nieraz nawet kilkudziesięciu sekund na ustabilizowanie.

Wózki systemowe VNA to jedne z najbardziej skomplikowanych urządzeń wykorzystywanych w obiektach magazynowych do pracy w wąskich korytarzach. Ze względu na gabaryty i specyfikę, do ich prowadzenia wykorzystuje się wbudowaną w posadzkę pętlę indukcyjną. Problemem staja się dylatacje. Nacinane dylatacje generują wstrząsy i wibracje przejeżdżających wózków, dodatkowo z czasem krawędzie betonu na niezazbrojonych dylatacjach kruszą się i problem powiększa się. Drgania, wibracje i wstrząsy przy przejazdach zacznie ograniczają prędkość wózków oraz odchylanie ich od pionu. W przypadku stalowych profili dylatacyjnych wymogiem jest, aby odległość pomiędzy przewodem generującym pole magnetyczne a metalowym zbrojeniem posadzki nie była mniejsza niż 50mm. Należy również uwzględnić osłabienie posadzki wynikające z nacięcia betonu, które jest niezbędne do ułożenia pętli indukcyjnej.

Dylatacje sinusoidalne COSINUS SLIDE® zostały perfekcyjnie zamontowane we wrześniu 2019r. przez firmę WALBET ADK Walkowiak Sp. J. na budowie TB Logistics Leszno w Maryszewicach (gmina Lipno). Hala o powierzchni 35 tysięcy m2 powstała obok fabryk Euro-Comfort i Euroline. Inwestorem jest niemiecki przedsiębiorca Thomas Busskamp, właściciel obu fabryk. Pojemność centrum to około 70-80 tysięcy palet.
W posadzce bezspoinowej o polach ok 1000m2, były prowadzone nitki indukcyjne do sterowania wózkami wysokiego składowania (JUNGHEINRICH) przecinające profile dylatacyjne.
Praca pętli indukcyjnej poprowadzonej przez dylatacje COSINUS SLIDE®, mimo wcześniejszych obaw działa bardzo sprawnie! Profile dylatacyjne COSINUS SLIDE® nie mają żadnego negatywnego wpływu na pracę indukcji i wózka.


Zastosowane dylatacje sinusoidalneCOSINUS SLIDE® zapewniając bardzo wysoki komfort kierowcom wózków, którzy nie odczuwają nawet momentu przejazdu przez złącze dylatacyjne. Przejazd jest bezgłośny, wolny od wszelkich wstrząsów a nawet najmniejszych wibracji, gdyż koła wózków nawet na moment nie tracą przyczepności z posadzką. Prędkość przejazdu wózków również nie ma znaczenia. Profile dylatacyjne COSINUS SLIDE® idealnie wpisują się w wysokie wymagania co do równości posadzki i również przyczyniają się do zwiększenie wydajności pracy całego magazynu.