dylatacje

DYLATACJE to uformowane szczeliny dylatacyjne w posadzkach przemysłowych za pomocą stalowych, konstrukcyjnych profili dylatacyjnych. Dylatacje mogą być proste, czyli szczelina dylatacyjna będzie miała prostoliniowy kształt lub mogą też mieć nieliniowy kształt np. sinusoidalny. Dylatacjami często potocznie nazywane są również profile dylatacyjne - kompensują one skurcz betonu poprzez kontrolowane utworzenie szczeliny dylatacyjnej.