COSINUS SLIDE - swobodny ruch poziomy płyt posadzkowych we wszystkich kierunkach

Profile dylatacyjne zapewniają utworzenie specjalnych przerw tzw. szczelin dylatacyjnych, które kompensują rozszerzanie się i kurczenie betonu przy jednoczesnym zachowaniu przenoszenia obciążeń między zdylatowanymi betonowymi płytami posadzki.

Ruch płyt tylko w jednym kierunku podczas skurczu betonu i brak możliwości ruchów bocznych płyt względem siebie prowadzi do ich zakleszczenia i pękania, szczególnie w narożnikach i przy złączach krzyżowych.

Dylatacje COSINUS SLIDE® zapewniają swobodny ruch poziomy betonowych płyt posadzki we wszystkich kierunkach.