Dlaczego szeroka szczelina dylatacyjna jest wadą?

Twarde koła wózków przy przejazdach przez otwarte złącze WPADAJĄ w otwartą szczelinę dylatacyjną powodując MOCNE UDERZENIE i WSTRZĄS.

UDERZENIA i WSTRZĄSY uszkadzają betonową posadzkę, dylatacje, koła wózków widłowych, transportowane towary a nawet mogą powodować uszczerbek na zdrowiu operatorów tych wózków.

Wypełnienie szczeliny kitami uszczelniającymi nie jest rozwiązaniem problemy, kity są miękkie, koła wózków twarde, a wózki ciężkie.

JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JEST ELIMINACJA PROSTEJ SZCZELINY DYLATACYJNEJ = ROZWIĄZANIEM JEST SINUSOIDALNA DYLATACJA COSINUS SLIDE® lub jej pierwowzór dylatacja HC-Delta SINUS Slide®  lub ekonomiczna wersja e-slide.