Dylatacje sinusoidalne SINUSslide zostały nareszcie OPATENTOWANE!!!

Miło nam poinformować o udzieleniu producentowi dylatacji, firmie Hengelhoef Concrete Joints patentu europejskiego w dniu 25.01.2019r na dylatacje sinusoidalne.

Patent został walidowany w Polsce w dniu 28.02.2019r.

Przez uzyskanie patentu producent nabywa prawo wyłącznego korzystania z wynalazku! Mówiąc kolokwialnie, niezgodne z prawem jest już produkowanie, sprzedawanie, kupowanie, montowanie duplikatów dylatacji sinusoidalnych innych producentów.