KALKULATOR WYDAJNOŚCI PRZENOSZENIA OBCIĄŻEŃ PRZEZ ZŁĄCZE DYLATACYJNE

Narzędzie online, które w końcu pozwala każdemu profesjonaliście w dziedzinie posadzek dokonać znacznie lepszej oceny, które złącza dylatacyjne najlepiej pasowałyby do jego projektu.

Tam, gdzie inni po prostu bezwstydnie kopiują, oferując tanie i gorsze rozwiązania oparte na krótkoterminowej pogoni za zyskiem, a jednocześnie prezentując się jako eksperci na rynku, firma HCJ zainwestowała w badania i rozwój. Firma HCJ zrobiła to w oparciu o prawdziwą chęć osiągnięcia najlepszej technologii dylatacyjnej, dla najwyższego zadowolenia klientów, udowadniając w ten sposób przewagę swoich sinusoidalnych dylatacji COSINUS SLIDE®, (które nie posiadają systemu dybli przenoszących obciążenia) nad wszystkimi innymi profilami na rynku.

PROJEKTOWANIE POSADZEK SPROWADZA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM DO PORADZENIA SOBIE Z DWOMA GŁÓWNYMI WYZWANIAMI: KONTROLOWANIEM OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH I STATYCZNYCH.

Projekty statyczne posadzek do tej pory odnosiły się jedynie do kalkulacji obciążeń betonowej płyty posadzkowej. Nieciągłości w tej płycie jakimi są dylatacje były pomijane. A to przecież nieciągłości są zawsze najsłabszymi i krytycznymi punktami. Zdolność przenoszenia obciążeń przez złącza dylatacyjne nie była w pełni uwzględniana w większości projektów! Część projektów pomija w ogóle kwestię przenoszenia obciążeń przez złącze, a część zakłada takie samo przenoszenie obciążeń przez złącze co dla całej płyty posadzki. Przypuszczamy, że nawet 70% projektów jest niedoszacowanych!

Wraz ze wzrostem zautomatyzowania operacji logistycznych problem stał się bardziej widoczny. Logistyka rozwinęła się i zmieniła drastycznie w ciągu ostatniej dekady. Regały są coraz wyższe, obciążenia od regałów coraz większe. Operacje logistyczne często trwają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu a wózki widłowe z coraz to cięższymi paletami poruszają się z coraz to większą prędkością. Wszystkie te elementy wymagają odpowiedniej wydajności, zbiegając się na posadzce. Posadzka jest więc najważniejszą częścią każdego obiektu przemysłowego.

OBCIĄŻENIA DYNAMICZNE

Każdego dnia tysiące ton towarów i sprzętów będą przekraczać dylatację. Wyzwanie polega na przeniesieniu tych obciążeń tak efektywnie, jak to możliwe z jednej na drugą płytę posadzki.

Przy prostej szczelinie dylatacyjnej problemem był wstrząs podczas przejazdu przez złącze. Koła uderzały o krawędź otwartej szczeliny dylatacyjnej co sprawiało duży dyskomfort podczas przejazdu, było niebezpieczne i powodowało problemy ze zdrowiem operatorów wózków. W perspektywie czasu doprowadzało to do uszkodzeń szczeliny dylatacyjnej i betonu wzdłuż krawędzi i konieczne były naprawy. Naprawy jednak okazywały się krótkotrwałe, gdyż przyczyna -prosta szczelina dylatacyjna - nie została wyeliminowana. Skutkiem była mało efektywna praca i przestoje.

Już w 2007 r. firma HCJ jako innowator rynku po raz pierwszy rozwiązała problem, ELIMINUJĄC PRZYCZYNĘ. Wprowadzenie sinusoidalnej szczeliny dylatacyjnej, dzięki której zapewnione było nie przerwalne podparcie kół wózków widłowych, a moment przejazdu przez złącze nie był w ogóle odczuwalny.

Nastąpił przełom w technologii dylatacji w celu kontroli dynamicznego przenoszenia obciążenia.

OBCIĄŻENIA STATYCZNE
Podobnie jak w przypadku innych materiałów budowlanych, różne połączenia elementów mają różne właściwości. Wizualne różnice widać gołym okiem, ale najważniejszą właściwością, której nie widać jest TRANSFER OBCIĄŻEŃ!

Zasadniczo najbardziej KRYTYCZNE OBCIĄŻENIA STATYCZNE dla posadzki przemysłowej pochodzą od regałów przylegających do siebie tylnymi ścianami. Ten problem pozostaje taki sam dla wszystkich dylatacji i często staje się decydującym argumentem za końcowym rezultatem posadzki przemysłowej.

Wysokowydajne połączenie konstrukcyjne (złącze dylatacyjne) COSINUS SLIDE® jest czymś więcej niż tylko fantazyjnie wyglądającą sinusoidalną falą. W przypadku obciążeń statycznych najważniejsze jest przenoszenie obciążeń przy jednoczesnym ograniczeniu deformacji złącza i płyt! Wszystko powinno być tak wydajne, jak tylko to możliwe.

Dlaczego dobre przenoszenie obciążeń jest tak ważne?
Złącze konstrukcyjne jest integralną częścią posadzki przemysłowej. Tylko jeśli połączenia te działają skutecznie czyli skutecznie przenoszą obciążenia, cała posadzka może być wydajna.

Firma HCJ połączyła genialną koncepcję sinusoidalnej szczeliny Sinus Slide® z unikalnym systemem przenoszenia obciążenia Cosinus Slide®. Rezultatem jest prawie idealne przenoszenie obciążenia bez prawie żadnych deformacji - efekt podwójnego prześlizgu.

Dzięki kalkulatorowi wydajności przenoszonych obciążeń firmy HCJ spodziewamy się znacznego ograniczenia stosowania źle dobranych dylatacji. Niedoszacowanie przenoszonych przez złącze obciążeń powodowało w przeszłości uszkodzenia samych dylatacji, betonowych posadzek a później sprzętu załadunkowego. Dylatacje były zawsze najbardziej krytycznym i najsłabszym punktem każdej posadzki, dopóki firma HCJ nie zrewolucjonizowała technologii profili dylatacyjnych. Wykonali złącze dylatacyjne tak mocne jak sama posadzka, kontrolując obciążenia dynamiczne i statyczne. Teraz sam możesz to sprawdzić! KALKULATOR pomoże projektantom w doborze odpowiednich profili dylatacyjnych i optymalizacji projektu całej posadzki. Dobrze dobrane profile to oszczędność kosztów właścicieli i użytkowników przez cały okres użytkowania posadzki.

Jakie rozwiązanie jest odpowiednie dla Ciebie?
Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, co będzie wystarczające dla Ciebie jest kalkulacja.

*kalkulator dostępny jest obecnie jedynie w angielskiej wersji językowej, jednak firma HCJ w najbliższym czasie wprowadzi inne wersje językowe, w tym polską.