Najnowocześniejsze rozwiązanie dylatacyjne COSINUS SLIDE®

Zachęcamy da zapoznania się z rewelacyjnym, najnowocześniejszym i już opatentowanym systemem dylatacyjnym COSINUS SLIDE®, który zrewolucjonizował podejście do dylatacji w betonowych posadzkach na całym świecie

Dylatacje COSINUS SLIDE® zapewniają przenoszenie obciążeń pomiędzy zdylatowamymi płytami betonowymi przez samą posadzkę, bez przestarzałego systemu dybli.

Dzieje się tak dlatego, że każda fala SINUS na górze jest podparta przez druga fale sinus pod nią (COSINUS).

Taka mijanka geometryczna SINUS-COSINUS kształtuje pionowe kolumny betonowe. Obciążenia są przenoszone jednoczenie i proporcjonalnie przez środek i przez powierzchnię posadzki dzięki tym kolumnom. Górny profil SINUS i dolny COSINUS są odseparowane od siebie przez stalową barierę przelewową, umieszczoną między nimi, umożliwiającą poziomy ruch płyt.

Najlepszy system przenoszenia obciążenia w historii.

POSADZKA JEST DYLATACJĄ, DYLATACJA JEST POSADZKA!