Realizacja najlepszego wykonania posadzki przy najniższych kosztach całkowitych.

Jak w przypadku każdej budowy, początkowe oszczędności zawsze są bardzo kosztowne w przyszłości. Tak samo jest w przypadku posadzek przemysłowych. Oszczędność na dobrych profilach dylatacyjnych, biorąc pod uwagę jedynie koszt wykonania m2 posadzki, szybko okazuje się bardzo kosztowna w użytkowaniu. Uciążliwe i hałaśliwe wpadanie kół wózków widłowych w szerokie spoiny dylatacyjne, kruszenie się betonu wzdłuż dylatacji, uszkodzenia i ciągła wymiana kół wózków widłowych. Spadające z wózków towary od wstrząsów podczas przejazdów. Niekomfortowy, powolny i mało efektowny ruch wózków i pracy całego magazynu. Kosztowe i trudne naprawy i wiążące się z nimi reorganizacje i przestoje hal. Tym zawsze kończą się krótkowzroczne oszczędności. Pobierz PDF i dowiedz się więcej.

Firma Hengelhoef Concrets Joints znalazła rozwiązanie profile dylatacyjne sinusoidalne do betonowych posadzek przemysłowych COSINUS SLIDE®. Możliwe do osiągnięcia wartości przenoszonych obciążeń tego złącza eliminują zawodność tradycyjnych profili przy jednoczesnym obniżeniu kosztów całkowitych posadzki. Wiodące marki takie jak Toyota, Walmart Ikea czy Amazon już zastosowały profile COSINUS SLIDE®. Opatentowana technologia COSINUS charakteryzuje się podwójnym efektem prześlizgu osiągając najlepsze przenoszenie obciążeń bez zastosowania przestarzałych dybli. Złącze jest tak mocne jak mocny jest środek posadzki. Przejazd przez złącze wolny od wstrząsów i najmniejszych wibracji.