Wydano Krajową Ocenę Techniczną ITB na dylatacje marki Permaban

Miło nam poinformować o wydaniu Krajowej Oceny Technicznej ITB na dylatacje marki Permaban.

Krajowa Ocena Techniczna ITB o numerze ITB-KOT-2018/0282 wydanie 1, została wydana 28.03.2018 roku i obejmuje następujące produkty: AlphaJoint Classic 4010, AlphaJoint 4010, AlphaJoint Classic CSS, AlphaJoint CSS, BetaJoint, Permaban Eclipse, Betaexpansion, Permaban SIGNATURE i Permaban Signatureslide.

Profile dylatacyjne są przeznaczone do stosowania w płytach posadzek przemysłowych, wykonanych z betonu klasy od C25/C30 do C40/50

.Producent na podstawie Krajowej Oceny Technicznej wystawił na ww. produkty Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Produkty są oznaczone znakiem CE oraz znakiem budowlanym B.